Van 27 tot en met 30 januari kwamen ruim twintig predikanten van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten bijeen in het Vormingscentrum ‘Oud Zandbergen’ voor een intensieve bijscholingscursus.

book_bodyofchrist_bruinsmaHet onderwerp voor de week was ‘ecclessiologie’, ofwel de theologie van de kerk, met als docent dr. Reinder Bruinsma. Ondanks zijn emeritaat is hij nog steeds actief in de kerk, zowel in Nederland als daarbuiten. Enkele jaren geleden schreef hij over het thema The Body of Christ: A Biblical Understanding of the Church. Het boek werd door de Review and Herald uitgeverij in de Verenigde Staten uitgegeven, en is hier verkrijgbaar. Samen met een verzameling aan materiaal uit diverse boeken en tijdschriften, diende het boek als basis voor de cursus.

Gedurende twintig contacturen bestudeerden de deelnemers een reeks van aspecten van het kerk-zijn. Wat zegt de Bijbel over de kerk? Is er een onzichtbare naast de zichtbare kerk? Hoe verhoudt de Adventkerk zich tot andere kerken? Wat betekent het om kerklid te zijn? Hoe functioneren de ambten in de kerk? Enzovoort, foto intensive 2enzovoort. Er was ook veel aandacht besteed voor de historische achtergronden. Hoe dacht de kerk van alle eeuwen over het wezen en de structuur van de kerk? Welke ontwikkelingen zijn in het adventisme te onderscheiden?

De presentaties van dr. Bruinsma werden verlevendigd door veelvuldige discussies. De sfeer tijdens de cursus werd gekenmerkt door een grote mate van openheid en collegialiteit. Ds. Jurriën den Hollander, Departementshoofd Persoonlijke Ontwikkeling, toonde zich na afloop buitengewoon enthousiast. Ook de kant deelnemende predikanten lieten  veel positieve reacties horen: niet alleen ten aanzien van de geboden stof, maar vooral ook voor de wijze waarop dr. Bruinsma theorie steeds aan de praktijk wist te koppelen.

 

Met dank aan dr. Reinder Bruinsma

Delen:

Plaats een reactie