Op donderdagmiddag 16 januari promoveerde Simon Ririhena (65) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift Christus, de Pela par excellence. De christologie van de Pela als hart van de Molukse theologie. In zijn dissertatie wil dr. Ririhena laten zien hoe het Pelabegrip een uiterst toepasselijk model oplevert voor de verzoening van de mens door Jezus Christus. Pelabegrip duidt op de traditionele verbondssluitingen tussen dorpen in een deel van de Molukken. De gemeenschappen leefden eerder in onmin, maar verzoenden zich met elkaar door middel van een speciale rite.

promotie dr. ririhena (Large)

Dr. Ririhena (links) krijgt zijn bul overhandigd door zijn promotor prof. M. E. Brinkman.
Foto: R. de Vree.

Dr. Ririhena is sinds enige tijd directeur van het Moluks Theologische Seminarie in Houten. Hij heeft echter veel banden met de Adventkerk. Hij stamt niet alleen uit een adventistisch gezin, maar was eerder in zijn gevarieerde loopbaan een aantal jaren adventistisch predikant. Uiteraard was vooral de Molukse gemeenschap ruim vertegenwoordigd bij de plechtigheid, maar ook een aantal adventistische collega-predikanten en vrienden uit de Adventkerk kwamen om te horen hoe dr. Ririhena zijn studie verdedigde en om hem na afloop met het verwerven van zijn doctorsgraad te feliciteren. Prof. dr. Rudy van Moere, adventistisch emeritus-predikant in België en hoogleraar Oude Testament aan de protestante theologische faculteit in Brussel, was een van de leden van de promotiecommissie.

Met dank aan ds. Reinder Bruinsma

Delen:

1 Reactie “Promotie Simon Ririhena

  1. Bos, Egbert op zegt:

    fantastisch! Ik feliciteer broeder Ririhena bij deze. We wegen van de Allerhoogste zijn, ondoorgrondelijk voor ons en dus Zijn Liefde voor ALLE mensen bovenalç

Plaats een reactie