[An English translation of this press release can be found here.]

Op 20 december 2013 heeft het Oegandese parlement de Anti-Homoseksualiteitwet aangenomen. Op 13 januari 2014 heeft de Nigeriaanse president een soortgelijke wet ondertekend. Deze wetten stimuleren haat en discriminatie tegenover mensen die LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, of Transseksueel) zijn en associeert LHBT-zijn met pedofilie en geslachtsziekten.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland neemt afstand van deze wetten. Als kerkgenootschap staan wij voor accepterende liefde en volgen het karakter van Jezus Christus. Hierbij geloven wij dat alle mensen geroepen worden om elkaar lief te hebben. Dat houdt ook het liefhebben van LHBT’ers in – niet het buitensluiten of veroordelen van hun relaties.

Christenen denken niet in alle opzichten gelijk over LHBT, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld of discriminatie tegen LHBT’ers, in welke vorm dan ook, onacceptabel.

In 2012 hebben de afgevaardigden van alle adventgemeenten in Nederland een duidelijk standpunt genomen ten opzichte van LHBT’ers. Zij besloten toen, met grote meerderheid, het volgende:

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende bestuursperiode, naar het voorbeeld van het project een Veilige Kerk, aandacht te besteden aan de problematiek van en rond personen met een niet-heteroseksuele geaardheid, opdat zij zich veilig mogen weten in de kerk.

In 2011 heeft het kerkgenootschap de International Day Against Homophobia-verklaring ondertekend. Het Algemeen Kerkbestuur heeft zich toen unaniem uitgesproken tegen geweld en discriminatie van LHBT’ers.

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten menswaardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving. We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

Delen:

5 reacties op “Persbericht: men­senrechten in Afrika

 1. Pinkback: Human Rights in Africa | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

 2. erik macville op zegt:

  Naar mijn mening kunnen wij Adventisten niet krachtig genoeg protesteren tegen discriminatie in welke vorm dan ook.

 3. Ralph Mandemaker op zegt:

  Dit lijkt mij een zeer welkom standpunt van de NL kerk van de ZDA.

  De vraag is alleen wat ermee te doen in een kerk die internationaal een compleet andere toon aanslaat. Juist in landen in Afrika waar de ZDA kerk zeer goed is vertegenwoordigd, zoals bv. Nigeria en Uganda, is de ergste vervolging van LHBT’ers en nog onlangs in maart van dit jaar heeft de ZDA een congres in Zuid Afrika gehouden dat gezien zijn thema’s volgens de internationale pers (zie o.a. Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/eliel-cruz/seventhday-adventist-anti_b_4942615.html) als anti-LHBT zou kunnen worden gezien. Ik ben dan ook van mening dat je als internationale kerk geen signalen kunt afgeven, die meer verkeerd zijn, en dat allemaal vanwege het “zieltjes winnen”.

  Ik zou dan ook willen vragen wat de NL kerk van de ZDA doet om ervoor te zorgen, dat ook wereldwijd de ZDA kerk zich inzet voor de waardigheid van álle medemensen, ook in Afrika. Anders zou dit standpunt van de NL kerk alleen maar een nutteloos beleiden met de mond zijn.

 4. Tom de Bruin op zegt:

  Beste Ralph,

  Goede vraag. De Nederlandse kerk komt in alle plekken waar zij kan op voor de mensen die dat nodig hebben, waaronder LBHT-ers. Het bericht waar jij op reageert is juist één van de dingen die de kerk doet om op te komen voor LHBT-ers wereldwijd.

  Onthou: een wereldkerk is een ingewikkeld orgaan, waarin duizenden mening gehoord en gerespecteerd moeten worden. Daarom kan een congres, wat m.i. goed was, slecht vallen bij anderen. Want, ja, een deel van dat congres was “anti-homo” (en een ander deel weer heel accepterend). Ik ben al blij dat de kerk dit onderwerp überhaupt bespreekt.

  In Advent 2, die volgende week uitkomt, geeft ds. Jeroen Tuinstra (voorzitter van Belgische Adventkerk) een verslag van de conferentie in Zuid-Afrika, hopelijk geeft dat een wat beter en tweezijdig beeld van die top.

  Groet,

  Tom de Bruin, Algemeen Secretaris.

 5. Patricia Harreman-de Winter op zegt:

  Als je open en eerlijk tegenover homoseksualiteit en dergelijke bent dan moet je er ook eerlijk en open over kunnen praten vind ik. Medegelovigen die uit de kast durven te komen, maar die zich in hun eigen kerk bedreigd en niet veilig voelen of zelfs niet welkom/geaccepteerd, ik stel aan alle bevooroordeelden voor om met die medegelovigen te praten. Vraag wat hun gevoelens ten opzichte van hen die zich niet zo voelen zijn voordat je de desbetreffende mensen er verder over aanvalt.
  Het is toch leven en laten leven? Heb respect voor de normen en waarden van hen die zich anders geaard voelen.
  Met vriendelijke groeten
  Patricia Harreman-de Winter

Plaats een reactie