In de financiële zittingen van het Algemeen Kerkbestuur is de begroting voor 2014 aangenomen. De voorlopige cijfers over 2013 laten een groei in tienden zien van meer dan een ton. Deze groei geeft ruimte om voor 2014 een begroting te maken die, mede door de bezuinigingen die er zijn gemaakt, weer meer sluitend is dan in 2013.  Hoewel de kerk nog niet uit de financiële problemen is, zijn we goed op weg naar het streven om in 2016 een sluitende begroting te hebben.

Aan de inkomstenkant verwachten wij dat alle leden in 2014 samen € 3,4 miljoen aan tienden zullen bijdragen aan de kerk. Verder kijken we uit naar bijna € 1,1 miljoen andere inkomsten zoals giften, huur en verkoop van onroerend goed, en rente op reserves. In totaal zal het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten € 4,5 miljoen te besteden hebben in 2014.

begroting.002

De grootste uitgavenpost zijn de personeelskosten: predikanten, pastoraal werkers, proponenten en kantoormedewerkers. Hier geven wij € 3,1 miljoen aan uit. Bijna € 1 miljoen besteden wij aan activiteiten, evangelisatie, kantoorkosten, daarnaast kost het onderhouden van de gebouwen drie ton.

Uiteindelijk zal er volgend jaar meer dan één ton binnenkomen dan eruit gaat. Dit is echter een vertekend beeld, want daar zit ook een verkoop van een gebouw in — strict genomen zijn dat geen inkomsten. In werkelijkheid zijn de lopende kosten in 2014 twee ton hoger dan de inkomsten. Gelukkig heeft de Adventkerk genoeg reserves om deze kortlopende tekorten op te vangen.

Er wordt gewerkt naar een sluitende begroting. Personeelskosten zijn de grootste uitgave en daar richten we ons dus sterk op. In het afgelopen jaar zijn 1,1 voltijdbanen opgeheven bij het Landelijk Kantoor en in de komende jaren zal het aantal banen daar nog verminderen. Daarnaast wordt er in 2014 een ton bezuinigd op de overige lasten. Dit alles betekent dat de begroting voor 2014 met een bedrag van €250.000 positiever is in vergelijking met dit jaar.

Delen:

Plaats een reactie