bijbel gewonetaal

Onlangs ontving ik een pakketje in de brievenbus. Altijd nieuwsgierig – zeker als het voelt als een boek – maak ik het pakketje open. Met frisse kleuren, geel – blauw – rood, op de cover, houd ik een “nieuwe” Bijbel in mijn hand. Of beter gezegd: de eerste teksten van de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn in een voorpublicatie uitgegeven. De complete nieuwe Bijbel komt uit in oktober 2014. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stuurt me een present exemplaar. Onlangs waren de voorzitter en directeur van NBG bij ons op het uniekantoor op bezoek en zij waren onder de indruk van het studiemateriaal voor jong en oud (met name het Sabbatschoolmateriaal).

De BGT – we gaan alvast wennen aan de afkorting – is niet bedoeld om een andere vertaling van de Bijbel te vervangen. Het is een aanvulling op de bestaande vertalingen. Vanuit de oorsponkelijke talen van de Bijbel (Hebreeuws, Aramees en Grieks) is er sinds 2006 gewerkt aan een frisse vertaling zodat de woorden vanuit een oud vervlogen tijd helder en duidelijk zullen zijn voor de lezers van deze tijd. Zo staat er in de Bergrede (Matteüs 5) in plaats van  ‘zalig de barmhartigen’ (vers 7 in NBG vertaling van 1951))  of ‘gelukkig de barmhartigen’ (vers 7 in Nieuwe Bijbel Vertaling, ook van NBG, van 2004), het volgende in de BGT:

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Als ik zo de gedeelten bekijk van deze BGT, dan vergelijk ik even met de eerdere vertalingen (van 1951 en 2004). Ik kan nu ook beter begrijpen waarom er geloofsgenoten zijn die zich erg vertrouwd voelen met de Statenvertaling. Want de vertaling waarmee je opgroeit (voor mij vooral die van 1951 en de Groot Nieuws Bijbel) wordt als het ware je startpunt. Het is bij de vertalingen van de Bijbel niet zozeer het één of het ander. Het is goed om te vergelijken om daardoor zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te komen. Ik ben het NBG dankbaar dat zij een nieuwe vertaling met veel zorg en liefde voor het Woord van God volgend jaar het levenslicht laat zien.

Om de eerste nieuwe teksten uit BGT alvast te kunnen lezen, ga dan naar www.bijbelingewonetaal.nl

Delen:

Plaats een reactie