Leiders van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Europa zijn bijeen in Montenegro. In deze vergaderingen van de Trans-Europese Divisie, het samenwerkingsverband van een aantal Europese landen, worden belangrijke besluiten genomen over de visie van de Europese kerk. Daarnaast wordt er vergaderd over zaken die Europa belangrijk vindt, zodat ze onder aandacht komen van de wereldkerk.

Op 18 november heeft deze vergadering volledig unaniem besloten om het rapport betreffende de theologie van inzegening aan te nemen Statement_ordination(1)en door te sturen naar de wereldkerk. In opdracht van de wereldkerk onderzoekt een groep geleerden al twee jaar de inzegening in de Bijbel en in de geschiedenis van de theologie. Het resultaat is een boek van meer dan 600 pagina’s.

Uit dit onderzoek kwamen twaalf adviezen naar voren. Deze zijn te lezen op de website van de Europese hoofdkantoor. De adviezen draaien eigenlijk allemaal om één principe dat uit de Bijbel naar voren is gekomen: gelijkheid.

Gelijkheid als principe geldt voor gelijkheid tussen de man en vrouw. Het advies is daarom om man en vrouw gelijkwaardig in te zegenen, een besluit dat in Nederland al genomen is.Statement_ordination(2)

Maar gelijkheid geldt ook tussen predikanten en niet-predikanten. Volgens het rapport is er geen bijbelse basis voor het inzegenen voor bepaalde functies. Alle gelovigen zijn gelijk. Het inzegenen van bepaalde mensen voor bepaalde functies leidt tot een rangorde dat er niet hoort te zijn in de kerk van Christus.

Delen:

Plaats een reactie