Jezus droeg zijn volgelingen op om erop uit te gaan en meer volgelingen te maken. Van 12 tot 14 november dachten leiders van de kerk samen met mensen die nauw betrokken zijn bij evangelisatie na over hoe meer mensen bereikt kunnen worden met Gods liefde. De uitdagingen voor evangelisatie zijn groot in de seculiere, postmoderne landen van Europa. Daarom werd bijzondere aandacht besteed aan het begrijpen van de sociologische veranderingen van de afgelopen jaren.

Go_beyond_normal

Rond het thema Go Beyond Normal, kwamen meer dan 100 mensen bijeen in Montenegro. Iedere dag was er veel afwisseling tussen korte verhalen, langere theoretische redevoeringen, en in groepen discussiëren en brainstormen. De onderwerpen begonnen met theorie en liepen steeds richting de praktijk.

Ds. Ted Wilson, wereldvoorzitter van de Adventkerk, was ook aanwezig, en nam intensief deel aan de discussies en gesprekken. ‘Het gaat er niet om de waarheid te veranderen, maar om onze houding aan te passen naar het voorbeeld van Jezus,’ vatte hij samen. ‘De kern van het evangelie is mensen met liefde behandelen.’

Acht Nederlanders deden mee. Dat waren bestuurders, predikanten en churchplanters. Zij deelden successen en teleurstellingen met de aanwezigen. Dat terwijl ze allen werden toegerust om in de mindset van buitenkerkelijken te komen. Hierdoor kunnen ze het goede nieuws dat ze willen delen, op een begrijpelijk en relevante manier vertellen.

Renate Hazel, church planter van X-Preszo in Rotterdam, gaf een presentatie over worship. ‘Na een volle dag theorie,’ zei ze,’ besloten we het maar eens postmodern aan te pakken en in plaats van erover te praten het echt samen beleven! Na een korte introductie ‘doopten’ we de aanwezigen om tot postmoderne gemeente. We hebben de woorden van een oude hymne gezongen met een nieuwe melodie, afgewisseld met een psalm en gebed. Voor een aantal aanwezigen was dit een positieve nieuwe ervaring!’

Delen:

Plaats een reactie