Het thema van de seniorendag was: ‘Veilig thuiskomen.’ Zo voelde het ook de hele dag, de sfeer was erg goed, het gebodene van die dag was van hoge kwaliteit. Het morgenprogramma werd geopend door Niki Mannot. Hij heette iedereen hartelijk welkom en opende met een gebed. Ds. Hans Ponte, departementshoofd Jeugd en Gezin, hield een inspirerende overdenking over Psalm 23 en 24 met als thema Veilig thuiskomen waarin hij duidelijk maakte dat wanneer wij de Heer als onze herder aannemen ons niets kan overkomen, maar durf daarin te geloven wat er ook mag gebeuren in uw leven, want dan zullen wij veilig thuiskomen. Peter Dingemans liet ons van achter de vleugel daarna genieten van een prachtig stukje muziek. Carel Betram sloot de morgen af met wat huishoudelijke mededelingen, stond een ogenblik stil bij het overlijden van Rientje Knopper uit Australië en daarna een gebed voor de lunch.

In de pauze mochten we genieten van een heerlijke lunch met fruit en sap en de gemeenschap van onze broeders en zusters, en waa r we vele herinneringen mochten ophalen.

Seniorendag 2013

Het middaggedeelte werd geopend door Anneke Truman en Edith Rahajaan, waarna Ds. Jurriën den Hollander achter de piano en Simone Hanrath op dwarsfluit ons trakteerden op een geweldig stukje muziekkunst. Roelie Huiting bracht ons een heel mooi gedicht Veilig met Jezus. Ben Brinckman en Joke Roelandse lieten ons mee genieten met een indrukwekkend reisverslag naar Egypte, waar we toch wel een beetje jaloers op waren. Janke Booij vertelde een verhaal over ‘wij ouderen,’ verschil tussen vroeger en nu. Als jongeren iets vergeten dan heet het ‘even over het hoofd gezien’ als ouderen iets vergeten dan zegt men al snel ‘dementie’ en zo ging het verhaal door.

Wim Willems nam ons mee naar het begin van de Adventbeweging: hoe het vroeger was, van 1898 tot na de tweede wereldoorlog. Wim Willems wist vanuit de oude archieven van SHANA ons heel veel interessante dingen te vertellen over vroeger. Daarna nam Bert Slond ons mee naar de tijd van de evangelisatie in de jaren vijftig en daarna. Hij vertelde hoe zijn vader begon en de eerste evangelisatiebijeenkomst was in de Remonstrantse kerk in Rotterdam en waar Pierre van Vollenhoven het kerkorgel bespeelde. Er kwamen 1200 mensen luisteren. Ook P.van Oossanen , J.A. de Ruiter en P. Vooorthuis hielden lezingen. B. Slond Sr. hield in den Haag een lezing over “waar zijn onze doden”. In de Doelen trok Goldhart volle zalen met de lezingen. Ook H. de Raad en B. Gabriël gingen het land door om lezingen te houden. Nu zien we dat dit op een andere manier ook gebeurt en wel door ‘Churchplanting’ waar vooral Ds. Rudy Dingjan een voortrekkersrol heeft. Ook mochten we die middag nog tweemaal luisteren naar een geweldig muzikaal optreden van Peter Dingemans aan de vleugel en Esther Dingemans op viool. Wat een talenten.

De Vesper werd gedaan door Ds. Elise Happé-Heikoop en zij bepaalde ons bij Lucas 15: 11-32 over de verloren zoon. Ook wij zouden die verloren zoon/dochter kunnen zijn en toch ondanks vallen en opstaan weer in de armen van de vader mogen komen. Ook hier was de boodschap heel duidelijk namelijk: dat wanneer je tot overgave bereid bent onze hemelse Vader je altijd weer laat thuiskomen en Zijn vergeving en genade oneindig groot zijn. Wij zijn geroepen tot het goede te doen en mogen dan ook thuiskomen en feestvieren.

De liederen die wij mochten zingen onder leiding van Peter Dingemans achter de piano waren ook heel toepasselijk voor deze dag. Een groot compliment voor de werkgroep senioren is zeker op zijn plaats. Zij hebben alles zeer goed georganiseerd en ons een fantastische dag gegeven die we niet snel zullen vergeten. Wij weten het zeker dat Gods Geest in ons midden was.

Teunie en Jan Nab.

Delen:

Plaats een reactie