Een team bestaande uit vertegenwoordigers van de wereldkerk, het Europese hoofdkantoor en het Nederlandse Landelijk Kantoor heeft een intensieve evaluatie gehouden van het Secretariaat van het Landelijk Kantoor. Deze evaluatie, gehouden op woensdag 11 en donderdag 12 september, viel uit in de categorie excellent (de hoogste van vijf mogelijke categorieën).

Secretariat-Evaluation

De wereldkerk heeft in 2011 besloten om in alle unies het belangrijke werk van het Secretariaat door te lichten. Dit is bedoeld om de algemeen secretaris en zijn ondersteunend personeel te bevestigen in het werk dat goed gaat en richtingen aan te geven waar het mogelijk (nog) beter kan. De rol van de algemeen secretaris is geestelijk/spiritueel, dienend, leidend en bovendien is hij de specialist binnen het kantoor op het gebied van wereldwijde afspraken en reglementen (working policy). Verder is de algemeen secretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van dienstjaren van predikanten en alle personeelsleden van de Adventkerk en is het van belang dat hij besluiten van het Algemeen Kerkbestuur communiceert met alle leden van de kerk.

Een gedetailleerde vragenlijst hielp de leden van het evaluatieteam om het werk van onze algemeen secretaris, ds. Tom de Bruin, tegen het licht te houden. Tom de Bruin, die nog maar 9 maanden deze taak doet, heeft zich in een record tempo de policy’s en reglementen van de kerk eigen gemaakt, is snel in communicatie, is ondersteunend aan het werk van de kerk en gemeenten, en wordt omschreven ‘open,’ ‘een aangename verrassing’ en ‘een frisse wind.’ Punten van aandacht voor verdere verbetering liggen op het vlak van archivering van oude documenten en het vinden van de beste opslagfaciliteiten daarvoor.

Namens het evaluatieteam spraken ds. Harald Wollan, van het Secretariaat van de wereldkerk en ds. Audrey Andersson, secretaris van het Europese hoofdkantoor, grote bewondering uit voor de efficiënte wijze waarop Tom de Bruin zijn werk als algemeen secretaris uitvoert. Bovendien werd grote waardering uitgesproken voor Andra van Ommeren die als de rechterhand van ds. De Bruin eveneens zeer ijverig en punctueel bijdraagt tot een goed gestructureerd secretariaat van het Landelijk Kantoor.

De voorzitter van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, ds. Wim Altink, eveneens lid van het evaluatieteam zegt: ‘het secretariaat is de ruggengraat van onze kerkelijke organisatie. Zowel Tom de Bruin als Andra van Ommeren zijn niet alleen buitengewoon geschikt voor hun werk, maar leveren ook een belangrijke bijdrage in het inzichtelijk maken van de ledengroei van onze kerk in Nederland door gemeenteverslagen en statische rapporten. Zo blijkt dat in de afgelopen 5 jaar de Adventkerk in Nederland met 13% is gegroeid. Dat is het uiteindelijke doel van al ons werk: dat Gods Koninkrijk groeit.’

Delen:

Plaats een reactie