In Advent 5 stond de eerste aanzet tot het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten voor 2013-2017. Dat artikel wordt in delen ook hier gepubliceerd. Dit is deel 3 (lees ook deel 1 en deel 2).

In het congres van 2012 hebben de afgevaardigden van de gemeentes een aantal besluiten genomen. Deze besluiten worden in de komende vijf jaar uitgevoerd. De uitvoering van alle besluiten komt terug in het beleidsplan, maar hierbij enkele besluiten die uitspringen.

Beleidsplan 2013-2017 snel maken

Dit artikel is de eerste grote stap om het beleidsplan te communiceren aan alle leden in Nederland. In grote lijnen was het beleidsplan afgerond in mei 2013. Na de zomer zal het bekend worden gemaakt aan alle leden.

Zorgen dat niet-heteroseksuelen zich veilig voelen in de kerk

De werkgroep Veilige Kerk heeft deze opdracht meteen naar zich toegetrokken. In het voorjaar zijn ds. Tom de Bruin en ds. Jurriën den Hollander bij een internationale training geweest over dit onderwerp. In de zomer van volgend jaar zal hierover een training zijn voor alle predikanten. Daarna zullen trainings- en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor ouderlingen, diakenen en jeugdleiders.

Aandacht schenken aan de participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte

Als kerk hebben we soms geen oog voor deze doelgroep. In het najaar wordt een werkcommissie in het leven geroepen die zich zal buigen over deze problematiek. Internationaal wordt dan meegedaan met de Special Needs Advisory van de Trans-Europese Divisie.

 Aandacht voor anderstaligen

Aandacht voor anderstaligen is al jaren een speerpunt van de Nederlandse Adventkerk. Een aantal jaren was er een Antilliaanse predikant in Nederland aan het werk. Nu er Papiamentssprekende predikanten van eigen bodem aan het werk zijn in Nederland, zullen we ons blijven richten op andere taalgroepen: Ghanees, Portugees, Spaans, Russisch, Indonesisch, etc.

Binnen een jaar een grondige studie van het bestuursmodel van het kerkgenootschap presenteren

Het bestuur is meteen begonnen met een studie van het bestuursmodel. In de komende maanden zullen de eerste vruchten van deze studie gepresenteerd worden. In dit traject wordt ook gesproken over de rol van de predikant, gezien de steeds groter wordende gemiddelde hoeveelheid leden en gemeentes per predikant.

Nieuw lesmateriaal jeugd

De jeugd houdt van snel, overzichtelijk en kort. Ouders willen weten waar de jeugd mee bezig is. Deze wensen zijn de basis van de volgende plannen: er komt weer een papieren versie van het jeugdlesboekje als onderdeel van het volwassenlesboekje.Dit materiaal wordt nieuw, snel, kort, eigentijds. Maar dat is niet alles. Er komt ook een digitale versie zodat jongelui de les via hun telefoon of tablet kunnen maken.

Commissie Onroerende Zaken benoemen

In het voorjaar van 2013 is de Commissie Onroerende Zaken in het leven geroepen. Haar eerste opdracht: advies geven over de toekomst van het landgoed Oud Zandbergen. Eind dit jaar wordt het advies verwacht. De commissie zal ook adviseren over de kerkgebouwen van gemeentes.

Gelijkheid van man en vrouw in de kerk implementeren

Tijdens het uniecongres was het heel duidelijk dat dit een gecompliceerd en belangrijk onderwerp is. Gelijkheid van man en vrouw is een basiswaarde van de kerk, maar we willen ook het traject van de wereldkerk steunen. In mei heeft het Algemeen Kerkbestuur besloten dat vrouwelijke predikanten in Nederland gelijkwaardig ingezegend worden.

Delen:

4 reacties op “Stand van Zaken Uniebesluiten

  1. Peter Dekker op zegt:

    “Zorgen dat niet-heterosexuelen zich veilig voelen in de kerk” … is dat niet een beetje een eufemistische uitdrukking voor: homosexuelen, lesbiënnes, transgenders en bi-sexuelen?

    Hoop z.s.m. mijn kerk weer eens te bezoeken, b.v. als ze deze film gaan vertonen tijdens een (Ere-) dienst: http://www.sgamovie.com/trailer.

  2. Pinkback: Beleidsplan 2012-2017 | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

  3. Anders moet je dan “homosexuelen, lesbiënnes, transgenders en bi-sexuelen” of LGBT’s schrijven, en dat wordt wel heel lang—en dan heb je intersex en asexuelen bijvoorbeeld niet genoemd. Ik denk dat ze gewoon proberen (zo ver mogelijk) niemand uit te sluiten en het tegelijkertijd een beetje simpel te houden voor een bredere publiek.

Plaats een reactie