In Advent 5 stond de eerste aanzet tot het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten voor 2013-2017. Dat artikel wordt in delen ook hier gepubliceerd. Dit is deel 2 (lees deel 1 hier).

Trots

Adventisten hebben een sterke band met hun kerk. In een recent onderzoek zagen we grote loyaliteit van de leden aan hun kerk, maar ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Maar, dat je een band hebt met iets betekent niet automatisch dat je wilt dat anderen ook een band hebben. Een band is niet genoeg, elk adventist zou trots op zijn of haar kerk moeten zijn!

Daarom willen we in de komende tijd extra investeren in drie dingen die mensen vandaag de dag nodig hebben. Drie dingen die van nature deel zijn van het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. In een wereld van crisis, waar duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. In een wereld waar de gewone persoon alleen aan zichzelf denkt, zijn wij dienstbaar. In een wereld vol ziekte, zorgen en stress, een wereld waar velen de zin van het leven niet zien, biedt het adventisme levenskwaliteit.

Als wij investeren in optimisme, in dienstbaarheid en in levenskwaliteit verbeteren wij onze relatie met God, met elkaar en met de mensen buiten de kerk. Wij zullen dichter naar God groeien en een echtere relatie met hem hebben. Wij zullen een betere geloofsgemeenschap zijn. Wij zullen getuigen in een betekenisvollere manier aan alle mensen in Nederland. Dit doen we allemaal door een drietal waarden te benadrukken die ten grondslag liggen aan het adventisme.

In de komende jaren zal alles wat het landelijk bureau doet en organiseert één uitgangspunt hebben: de leden in Nederland toerusten om beter in staat te zijn te investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

Kernwaarden

Drie waarden

Optimisme

Optimisme vloeit voort uit de zekerheid dat we geredde mensen zijn en priesters van het koninkrijk mogen zijn. Door dit zelfbewustzijn gaan we ons anders gedragen. We geloven dat dingen anders kunnen en dat we in staat zijn om grenzen te verleggen.

Dienstbaarheid

Vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn zijn we gericht op mensen binnen en buiten de kerk. Zorg voor de gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten. Zorg waarbij niemand wordt buitengesloten. Zo zullen wij dienstbaar zijn voor de mensen om ons heen. Dat maakt het verschil waardoor mensen ons zien.

Levenskwaliteit

Vanuit het geloof krijgt de zin van het leven een nieuwe betekenis: een toekomstvisie maar ook ethische principes. Het geeft ook richting aan de onderlinge omgang, de betrokkenheid van mensen maar ook ruimte om respectvol met elkaar om te gaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, oftewel het milieu en het nadenken over verspilling horen daarin ook een plaats te krijgen. Tenslotte volgt vanuit een holistische visie ook aandacht voor een gezonde leefwijze.

Delen:

1 Reactie “Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit

  1. Pinkback: Beleidsplan 2012-2017 | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Plaats een reactie