In Advent 5 stond de eerste aanzet tot het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten voor 2013-2017. Dat artikel wordt in delen ook hier gepubliceerd. Dit is deel 1.

Jezus’ laatste woorden aan zijn leerlingen waren:

“jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Handelingen 1.8).

Dat is de taak die God aan de kerk gaf en de taak waar wij als kerk nog steeds voor staan. Dit is niet de eerste keer dat deze taak in de Bijbel staat en ook niet de laatste. De kerk bestaat om mensen te bereiken met Gods eeuwige evangelie.

Deze taak is het beginpunt voor de missie, de visie en het beleid van de kerk. Alles wat wij doen, staat in het teken van deze taak. Het bestuur heeft deze taak ter harte genomen en gekeken naar hoe de kerk in Nederland meer mensen zou kunnen bereiken. Het bestuur heeft mooie en leuke plannen!

Groei

Mensen bereiken met het evangelie betekent dat wij als kerk groeien. We denken dan meteen aan dopen en evangelisatie. Dat klopt, we willen zeker groeien in leden. In deze periode van vijf jaar willen wij minimaal 750 mensen dopen. Hierdoor zouden er meer dan 6000 adventisten in Nederland zijn.

Dopen     Tienden

Maar we willen ook groeien in onze relatie met God. Elk lid van de Adventkerk zou steeds dichterbij Jezus moeten komen. Daardoor zullen leden en bezoekers ook meer betrokken raken bij de kerk. Hierdoor houden we meer leden, jongeren en bezoekers in de kerk, en gaan we ook weer in aantal groeien. Het gaat zelfs nog verder. Onderzoek laat zien dat mensen die betrokken zijn bij hun gemeente, die groeien in hun geloof, trouwer zijn in de financiële kant van het geloof. Dat betekent dat wij een groei van tienden zullen zien, niet als doel op zich, maar als gevolg van de geloofsopwekking onder de gelovigen. Als doel stellen wij een groei van 15% over de komende vijf jaar.

Een groeiende kerk heeft goede predikanten nodig. Dat betekent dat er altijd voldoende predikanten beschikbaar moeten zijn voor pastoraal werk in de gemeenten. In de komende jaren willen we ervoor zorgen dat er minimaal gezamenlijk 21 predikanten, proponenten en pastoraal medewerkers in de gemeenten zijn. Bovendien zullen daar minimaal 17 ingezegend predikant van zijn.

predikanten     studenten

Ook nieuwe aanwas van predikanten is belangrijk. Tweederde van de predikanten is ouder dan vijftig jaar. Daarom zullen we jongeren stimuleren om voor God te gaan werken, en willen wij acht studenten naar Newbold sturen. Vooral vrouwelijke studenten zijn meer dan welkom.

Delen:

2 reacties op “Een kerk om trots op te zijn!

  1. Pinkback: Stand van Zaken Uniebesluiten | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

  2. Pinkback: Beleidsplan 2012-2017 | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Plaats een reactie