Van 5 tot 8 augustus vond er een zogenaamde ‘Summer School’ plaats, georganiseerd door het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Een onderdeel hiervan was de leergang Creatief Schrijven. In dit verslag vertel ik iets over deze bijzonder geslaagde cursus. Ik hoop u daarmee enthousiast te maken voor een volgende editie hiervan.

De docente voor het onderdeel schrijven was Lydia Lijkendijk. De organisatie was in handen van Joanne Balk en voor de catering werd zij ondersteund door een drietal uiterst bekwame jonge dames. Tegelijk met deze cursus was er een leergang over het Nieuwe Testament onder leiding van ds. Jurriën den Hollander.

De bijeenkomst vond plaats in het vormingscentrum op het landgoed Oud Zandbergen.

schrijfcursusMaandagmorgen, het begint!

Vroeg in de morgen van 5 augustus komen de cursisten geleidelijk binnen druppelen. Het is het begin van wat een tropische dag zou worden. Iedereen vol verwachting over wat er komen gaat. Kennis maken, koffie met iets erbij, en dan aan de slag. Enigszins gespannen, ook misschien wat sceptisch, zoek ik een plek aan de tafels en start ik mijn laptop op. Ik ben er nog niet van overtuigd dat het ook zal lukken om mij enige vaardigheid op dit gebied bij te brengen. Ik kijk het kringetje van de medecursisten eens rond, wat verwachten zij dat er komt? Wat kunnen zij allemaal al? Iedereen krijgt de gelegenheid om zich voor te stellen en iets te vertellen over zijn bezigheden en vooral over de reden om deze cursus te gaan doen.

Aan de slag

En dan gaat Lydia van start. Al gauw merk je dat ze een enthousiaste docente is met passie voor haar vak. Ze neemt ons mee langs de wegen van de literatuur. Schrijven is niet alleen talent maar een vaardigheid die je kunt leren.

De opbouw van een artikel met alle elementen die er in horen. Het maken van een bouwplan. Onderscheiden van je doelgroep. De do’s en don’ts van je taal gebruik. Er komt heel veel aan de orde. Het bespreken van de theorie leidt tot heel pittige discussies. De groep wordt steeds enthousiaster.

Geritsel van papier

Maar niet alleen theorie! Na elk theoretisch deel volgt een opdracht. Stukjes uit krant of tijdschrift analyseren. Zelf een stukje schrijven over een opgegeven onderwerp. Het fileprobleem in de Randstad. Normaal zou ik er niet over peinzen om daar iets over te schrijven, en ik denk dat dit voor de meeste medeleerlingen geldt. Je ziet mensen wanhopig in de verte staren. Een paar plekken verderop een diepe zucht. Een ander gaat maar wat water in schenken. Maar geleidelijk komt de stilte en hoor je alleen nog het geritsel van papier of de toetsen van de laptops. En dan mag iedereen zijn stukje voorlezen. Wat een creativiteit maar ook diversiteit. Iedereen heeft zijn eigen oplossing voor het probleem en vertelt die in de meest bloemrijke taal.

De kop is eraf. Lydia neemt ons verder mee langs de weg van de taal. Stijlfiguren, goede en foute constructies, alles komt aan de orde. En telkens de afwisseling met zelf een stukje maken.

Creativiteit

Dan komt de creativiteit. Hoe kom je aan een onderwerp? Hoe werk je het uit? Mindmappen, freewriting. Ik zie het mezelf nog niet doen. Maar toch aan de slag. En zowaar, een aarzelend begin maar er komt toch iets uit.

Beeldend taalgebruik, het inzetten van al je zintuigen om tot mooie taal te komen. Een voorwerp beschrijven zonder het bij naam te noemen. Wat brengt een mooi stuk muziek bij je teweeg. Maar ook duidelijk, krachtig maar toch beleefd de woningbouwvereniging de wacht aanzeggen over de gebreken aan je huis. Een stuk voor je vakgenoten vertalen naar het niveau van groep 7.

summerschool certificaat schrijfcursusGedachten losmaken

Als je vastloopt een gedicht schrijven om je gedachten los te maken. Ik, die nog nooit meer aan poëzie gedaan heb dan een gebrekkig Sinterklaasrijm, produceer tot mijn verbazing een haiku.

Wanhoop als er weer eens een geschreven moet worden over een zelf gekozen onderwerp. Maar Lydia is onverbiddelijk. Toch aan de slag met de tools die je hebt gekregen. En zowaar er komt toch iets.

En dan alles met elkaar delen. De creativiteit en het enthousiasme van je medecursisten. Interacties, discussie, stimuleren!

Aankleding

Het geheel wordt omlijst door uitstekend verzorgde maaltijden, voldoende koffie, thee en andere goede dingen. De leerlingen van de andere leergang zijn al even enthousiast over hun onderwerp.

Dan is het alweer de laatste dag. Huiswerk bespreken, reviseren, wie weet nog wat meer tools. En dan. Afscheid en thuis of in je werk aan de slag met wat er geleerd is! Komt er nog een vervolg? ‘Terugkomdag’ en ‘vervolgcursus’ zijn woorden die door mijn gedachten gaan. Wie weet.

Summer School 2014

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat ik een zeer boeiende, leerzame en inspirerende cursus heb meegemaakt. Veel geleerd, nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, oude vriendschappen versterkt. Bottom line van dit stuk: Summerschool 2014… doen!

Deze gastblog is geschreven door Bert Brinkman, cursist schrijfcursus bij de Summer School 2013.

 

Delen:

1 Reactie “Een bijzondere cursus

Plaats een reactie