Op 30 mei 2013 heeft het Algemeen Kerkbestuur van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten besloten vrouwelijke predikanten in te zegenen, gelijkwaardig aan hun mannelijke collega’s.

(An English translation of this press release can be found here.)

De afgevaardigden van de gemeentes in Nederland hebben op het Uniecongres 2012 de opdracht aan het Algemeen Kerkbestuur gegeven om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zo snel mogelijk te implementeren. Na veel overleg en het bespreken van de verschillende opties heeft het bestuur besloten dat de beste wijze van implementatie het gelijkwaardig inzegenen van mannen en vrouwen is.

Op het Uniecongres 2012 hebben de afgevaardigden dit besluit genomen:

Gezien het Bijbelse principe van gelijkwaardigheid van man en vrouw, geven de afgevaardigden, in vergadering bijeen, aan dat zij de huidige situatie van ongelijkwaardigheid in de kerk principieel afwijzen. Daarom dragen zij het Algemeen Kerkbestuur op, mede gezien de context van de Nederlandse samenleving, dit standpunt krachtig uit te dragen in de wereldkerk. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de eerstvolgende sessie van de Generale Conferentie (2015), dient de gelijkwaardigheid van man en vrouw op alle vlakken van de kerkelijke organisatie in Nederland geïmplementeerd te zijn. Hieronder valt ook de gelijkwaardige inzegening van vrouwelijke predikanten.

Als Nederlandse kerk willen wij sterk staan voor de principiële gelijkheid van alle mensen, ongeacht geslacht, ras, en herkomst. Deze gelijkheid is ingebed in onze fundamentele geloofspunten. Het besluit om geen verschil te maken tussen predikanten afhankelijk van hun geslacht valt onder dit principe.

Nederland zal door dit besluit niet op één lijn zitten met de richtlijnen van de wereldkerk. In de wereldkerk blijft een verschil tussen zgn. ordained en commissioned predikanten. Mannelijke predikanten worden ordained, en vrouwelijke predikanten worden commissioned. Er is zeker de wens en behoefte om aan de richtlijnen van de wereldkerk vast te houden, en het besef dat er eenheid moet zijn in de kerk van Jezus Christus. Dit maakte het uitvoeren van het uniecongresbesluit en het nemen van onderstaand besluit erg ingewikkeld. Uiteindelijk is onderstaand besluit de uitkomst van een afweging tussen het principe van eenheid en het principe van gelijkwaardigheid.

Andere opties zijn ook besproken, zoals het niet meer inzegenen van predikanten totdat de wereldkerk gelijkwaardigheid erkent, en het wachten tot na de volgende zittingen van de Generale Conferentie van de wereldkerk.

Uiteindelijk is besloten dat in Nederland vanaf 1 juni 2013 alle ingezegende predikanten, ongeacht hun geslacht, als ordained zullen worden beschouwd. Concreet betekent dit dat ds. Elise Happé-Heikoop (predikant van Arnhem, Nijmegen en Doetinchem) per direct als een ordained predikant wordt beschouwd, daarnaast zal op 21 september Guisèle Berkel-Larmonie worden ingezegend tot ordained predikant, samen met haar (mannelijke) collega Enrico Karg.

Het volledige besluit van het Algemeen Kerkbestuur luidt als volgt:

Gezien het besluit van het Uniecongres betreffende gelijkheid van man en vrouw (Congresbesluit 153), en gezien onze ethische bezwaren tegen ongelijke behandeling zal de Nederlandse Unie Conferentie vanaf 1 juni 2013 geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke predikanten. Alle predikanten, ongeacht hun geslacht, zullen “ingezegend” predikant zijn. Bij het rapporteren naar de wereldkerk zal de NUC alle predikanten rapporteren als zijnde “ordained”.

Gezien de gevoeligheid die er is betreffende dit onderwerp, is besloten om de communicatie hiervan uit te stellen tot 5 juli. Dit gaf het bestuur de tijd om het bovenliggende orgaan, de Trans-Europese Divisie, voldoende en juist te informeren.

Delen:

2 reacties op “Gelijkwaardige inzegening vrouwelijke predikanten in Nederland

  1. Yolanda Panka op zegt:

    Ik vind dit een goed besluit, als God man en vrouw gelijk geschapen heeft dan zijn ze ook in de bediening gelijk. Ze doen in de praktijk trouwens hetzelfde zware werk dus ook allebei de handen opleggen en allebei ordained. Thank you Jah

  2. Tabitha Dingjan op zegt:

    Wat een mooi besluit, ondanks (of misschien wel dankzij) de vele discussies en gesprekken die deze beslissing met zich meebrengt! Wie weet sluiten er snel meerdere landen aan bij dit respectvolle besluit man en vrouw gelijkwaardig te behandelen, waardoor alsnog de eenheid in deze kwestie er weer mag zijn. Het geeft me een warm gevoel dat Nederland in deze het voortouw neemt.

Plaats een reactie