Op een dag vertelt Jezus een gelijkenis. Eén van de kortste ooit. Jezus zegt: “Het koninkrijk is net een zaad. Een man plant de zaad, de kleinste zaad die er is. De zaad groeit, wordt een boom en de vogels kunnen erin nesten.” Ik snap wel dat dit gaat over de hemel en de wederkomst, maar er zit ook meer in. Een plant kan sterven… maar Gods koninkrijk niet. Ik denk daarom dat Jezus het koninkrijk heel persoonlijk maakt. Het koninkrijk in ons, die kan sterven – net als een plant. Het invloed van God in ons leven kan achteruit gaan, het kan krimpen, het kan doodgaan – net als een mosterdplant. In wereld, in het universum is het koninkrijk onvermijdelijk, het groeit ondanks alles en zal uiteindelijk bestaan. In ons zelf, in je binnenste kan het sterven: je kan God loslaten en dan krimpt het koninkrijk.

1005737_78279829

Daarom zegt Jezus dat het koninkrijk een plant is, je moet zorgen voor de plant. Je moet het water geven, je moet het beschermen voor het weer, je moet het snoeien. En zo is dat ook met de onzichtbare invloed van God in je leven. Je moet de plant van Gods liefde de kans en de mogelijkheden geven om te bloeien. Hoe doe je dat? Dat ligt voor de hand, we weten het meestal wel, alleen door de drukte vergeten we het. Met andere christenen samenkomen, daardoor groeit Gods invloed. Met God praten, daardoor kom je dichter bij hem. Uit Gods woord lezen, daardoor hoor je zijn plan beter. Maar wat het allerbest werkt is jezelf inzetten.

Gods liefde groeit het hardst als je dingen doet voor God. Als je delen van je leven aan God geeft. Gods liefde groeit hard als je je tijd inzet voor mensen om je heen. Gods liefde groeit hard als je je geld inzet voor Gods werk. Gods liefde groeit hard als je offers maakt voor zijn koninkrijk.

Als wij als adventisten praten over tienden en rentmeesterschap, denken we altijd aan geld. Maar ik weet zeker dat God zo niet denkt. God bedoelt dat wij een deel van wat wij hebben aan hem geven, een deel van alles. God zegt: “Geef 10% van je tijd aan mij: bijbel lezen, naar de kerk gaan, mensen vertellen van God, dingen doen voor de gemeente.” God zegt: “Geef 10% van je spullen aan mij: laat je geld mensen helpen, laat je spullen anderen helpen.” God zegt: “Geef 10% van je leven aan mij: zet je in voor Gods werk, kweek Gods liefde in je hart, kweek Gods plant in je leven, laat Gods liefde door heel de wereld komen.”

Denk eens na, hoe jij Gods liefde kan kweken? Wat kun jij in je leven aan God geven zodat je groeit in God? Wat geef jij nog niet aan God, waardoor je niet groeit? Wat houdt jou tegen om te groeien? Tijd? Spullen? Bijbel lezen? Meer naar de kerk komen? Meer mensen vertellen? Geld? Meer inzetten voor de gemeente? Hoe kun jij je koninkrijksplant meer laten groeien?

Hoe kun jij groeien in Jezus?

Tom de Bruin is algemeen secretaris van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Delen:

Plaats een reactie