David krijgt van God te horen dat hij niet degene is die de tempel mag bouwen. Zijn zoon Salomo is degene die uiteindelijk die taak op zich neemt en zich bij de inwijding van de tempel afvraagt: “Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd” (2 Kronieken 5:18).

firsttempleEen aantal jaren eerder was David maar wel vast zo vrij geweest om met de voorbereidingen van de tempelbouw te beginnen. Buiten het gegeven dat er uiteraard zaken ingekocht moeten worden, zijn er ook een groot aantal vrijwillige gaven te verwelkomen. David spreekt hierover zijn grote dank uit naar het volk en naar God. “Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand” (1 Kronieken 29:14).

David is zich ten volle bewust dat de rijkdom van Israël te danken is aan de zegeningen van God. Zijn dank is dan ook in de eerste plaats aan God gericht. Alleen dankzij hem is het mogelijk om iets groots als deze tempel tot stand te brengen.

Ook wij mogen ons vandaag, ondanks zware financiële tijden voor velen, gezegende mensen weten. God zegent trouw aan hem uitbundig. Het is dan ook heel belangrijk om juist in deze tijd goede rentmeesters te zijn. Vaak hoor ik mensen zeggen dat het niet mogelijk is om tienden te geven, omdat ze dan niet rond komen. Maar God belooft zijn zegen wanneer wij trouw zijn. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat u misschien wel makkelijker rond komt met uw geld als u wel tienden afdraagt? Zijn zegen helpt ons om bewuste keuzes te maken en dus ook op een verantwoorde manier met onze bezittingen om te gaan. Hetzelfde geldt voor onze tijd. Sommigen van ons denken geen tijd te hebben voor vrijwilligers activiteiten. Maar degenen die de handen uit de mouwen steken weten vaak wel beter. Want ook in de praktische zaken ontvangen we zoveel terug, dat het ons extra energie geeft om nog een tandje bij te zetten. Ook dat noem ik zegen. Of is dat nu juist het wonen van God bij de mensen?

Bert Nab is predikant van Heerlen en Eindhoven, daarnaast is hij districtsvoorzitter van Zuid-Oost Nederland en heeft een landelijke zorg voor rentmeesterschap. Meer blogs van Bert Nab lezen? Kijk op Berts gedachtenspinsels en belevenissen (bertnab.blogspot.nl).

Delen:

Plaats een reactie