_MG_1976-2 (1280x854)Op maandagavond 6 mei kwam het bestuur van ADRA Nederland bijeen voor een reguliere vergadering. Directeur Geert Hendriks en de coördinator Communicatie en Fondsenwerving Willem Bakker deden verslag van hun werkreis naar Bangkok vorige week. Zij waren actieve participanten van een ontmoeting van ADRA collega’s in het internationale netwerk waarbij zowel donorlanden als ontvangende landen aanwezig waren. Verder werd het financieel verslag van het eerste kwartaal besproken. De direct mailing die in februari is uitgegaan t.b.v. de ramp in Syrie heeft tot nu toe 7000 euro opgeleverd. De verwachting is dat dit zal vermeerderen tot 10.000 euro. Projecten in Haiti, Nepal en Suriname kwamen verder ter sprake. Bovendien werd het bestuurlijk meerjarenperspectief en een communicatie- en fondsenwervingplan aangenomen.

Herman Jillings (voorzitter) onderbrak de vergadering om zodoende gelegenheid te geven voor een groepsfoto op de trappen van het hoofdgebouw “Oud Zandbergen.” Op de foto zien we de zeven bestuursleden van ADRA Nederland en twee medewerkers, Geert Hendriks en Willem Bakker.  De vier dames van links naar rechts zijn: Isabelle de Vries, Lorainee Isenia, Eliene Solleveld en Zippora Anson. De heren van links naar rechts zijn: Willem Bakker, Wim Altink, Herman Jillings, Geert Hendriks en Louis van Leeuwen.

Delen:

Reacties zijn gesloten.