Investeren in relaties

Wat me de laatste tijd bezig houdt is de vraag wat de betekenis is van de economische crisis. Als God nu de God is van alle volkeren, en ook door omstandigheden tot ons spreekt, wat heeft dit alles ons te zeggen? Of wat kunnen wij er van leren?

earth-from-space-1Wat als eerste naar voren komt, is dat wij dingen hebben gekocht en die wij niet nodig hadden, met geld dat wij niet hadden. Als wij zo doorgaan met consumeren hebben wij alleen al voor onze grondstoffen 1 ½ aarde nodig. We hebben er slechts één. De oplossing voor de economische crisis is niet één op één meer geld uit geven aan nog meer spullen. Wat ik verder zie is dat in deze tijd van recessie allerlei misstanden aan het licht worden gebracht: Nederland als het belasting paradijs in Europa voor grote bedrijven, zorgverzekeraars die miljoenen winst maken per jaar, topbestuurders met excessieve beloningen, de gewone burger wil dat niet meer.

We moeten anders met ons geld en middelen om gaan. Goed rentmeesterschap wil zeggen dat je datgene waarvoor je verantwoordelijk bent: de wereld, de kerk, je bedrijf, je gezin, in een betere staat achterlaat dan je het hebt verkregen. Diverse economen geven aan dat je met geld processen kunt sturen. Toen in Zuid-Afrika nog apartheid heerste, hebben banken bijvoorbeeld geen geld meer geleend aan bedrijven die discrimineerden. Dit heeft het proces van gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen in een stroomversnelling gebracht. De keuzes die banken maken in hun investeringen, zijn bepalend voor welke kant de samenleving op gaat.

Dit geldt ook in het klein. Datgene waar wij ons geld aan uitgeven blijft. Willen wij dat onze kerk blijft bestaan, zullen wij daarin moeten investeren. De opdracht van God is dat wij goed voor de aarde en de natuur zorgen. De leer van Jezus benadrukt de liefde voor elk mens. Als gelovige weet ik dat ik niet de aarde kan redden. En dat dit eveneens niet mijn primaire opdracht is. Wel dat alle mensen, uit alle landen en volken ontzag hebben voor God en hem aanbidden en alle eer geven (Openbaring 14). Onze rijkdom voor de toekomst ligt wellicht besloten in het investeren in betekenisvolle relaties met mensen en het koninkrijk van God. Dit is voor mij al een hele uitdaging.

Elise Happe-Heikoop is predikant van Arnhem, Doetinchem en Nijmegen.

Twee nieuwe predikanten

In haar vergadering van 30 mei heeft het Algemeen Kerkbestuur besloten om twee proponenten aan te stellen tot predikant. Vanaf 1 juni zijn Silbert Elizabeth en Guisèle Berkel-Larmonie predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Hiermee komt er na twee jaar een einde aan hun proponentschapsperiode.

60Nadat ze beiden hun Masters graad in de theologie hebben behaald, zijn Silbert Elizabeth en Guisèle Berkel-Larmonie in juni 2011 begonnen als proponent-predikant. Silbert heeft in de afgelopen twee jaar in Zuid-Oost Nederland het predikantsvak geleerd van ds. Bert Nab. Guisèle werd op eenzelfde manier gekoppeld aan ds. Dwight van Ommeren. Na deze periode intensieve samenwerking en begeleiding heeft het bestuur besloten dat zij klaar zijn om zelfstandig predikant te zijn.

Guisèle Berkel-Larmonie zal predikant zijn van de gemeentes Den Haag en Leiden. Silbert Elizabeth zal de pastorale zorg van de gemeentes Tilburg, Gorinchem en Amsterdam Bon Notisia op zich nemen.

In de komende maanden zal er voor elk een bijzondere dienst gepland worden. Hierin aanvaardt de predikant officieel zijn of haar roeping, en worden hem of haar de handen opgelegd als teken van erkenning van die roeping. Vanaf dat moment zullen zij officiële predikanten zijn, en hebben zij alle rechten en plichten die bij dat roeping horen. Zo zullen zij dan wereldwijd mensen kunnen dopen, en voorgaan in het avondmaal.

De datum voor Silbert Elizabeth staat al vast. Op 29 juni om 16.00 in de gemeente Den Haag zal hij in het openbaar zijn roeping aanvaarden. Iedereen die daar getuige van wil zijn is van harte welkom.

Scriptie genomineerd voor prijs

Shurman KookDe scriptie van Ds. Shurman Kook, voorzitter van Curaçao en Bonaire Conferentie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, is genomineerd voor de jaarlijkse Peter Smits-scriptieprijs. Deze prijs is voor de beste studentenscriptie over het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ds. Kook heeft een Masters graad in filosofie gehaald aan de Universiteit van Utrecht. Zijn scriptie, getiteld Secularism and Religious Emancipation in Curaçao, heeft uiteindelijk de scriptieprijs niet gewonnen. Deze ging naar Juana Kibbelaar voor haar scriptie over de rol van taal in het onderwijs op Curçao.

Ds. Kook blikt terug: “Haar werk heeft inderdaad veel relevantie voor het onderwijsbeleid en de Curaçaose samenleving in het algemeen. Voor mij was het uiteraard een bijzonde ervaring om genomineerd te worden. Het lijkt een beetje op Paulus op de Areopagus (Handelingen 17). De publiciteit dat mijn werk krijgt door deze nominatie is belangrijk voor onze kerk.”

2Charityrun ADRA: Longen voor longen

Zondagochtend 26 mei 9 uur ’s morgens in de bossen van Hilversum verzamelde we met 10 lopers, fotograaf, organisator en supporters. Het was koud maar wel droog weer. De voorspellingen voor de komende uren was dat het ook droog bleef, wat een enorme opluchting was na al het nats van de afgelopen tijd.

DSC_1048

Twee vrouwen en 8 mannen zouden gaan strijden voor hun beste prestatie op de 5 en 10 kilometer. Henk Koning, zoon Maco, kleinzoon Davy, Hans Vastenhout, Marja Vastenhout en zoon Noah en Carin Niewold gingen voor de 5 kilometer. Jan Vastenhout, Maikel van Essen en Geert Hendriks voor de 10. Het parcours was in de prachtige bossen van Hilversum waar een ronde van 2,5 kilometer was uitgezet. Een pittig parcours waar alle lopers flink hun tanden, voeten, op moesten stukbijten.

De 5 kilometer was om 10 uur en met zo’n 50 lopers vlogen ze linksaf het pad op. Na ongeveer 13 minuten kwamen de eerste lopers langs. Noah lag op de derde plaats en deed het als jongste loper uitstekend, redelijk snel gevolgd door de andere ADRA lopers. Nummer 1 kwam binnen in 27.20. Een super spannende eindsprint van Noah zorgde ervoor dat hij tweede werd in 28 minuten. Een prestatie van wereldklasse. Davy, Maco en Henk volgde al snel op plaats 6, 7 en 8. Hans kwam binnen op de 11e plaats en onze beide dames op de 34e plaats in 34.58. Allemaal topprestaties

Voor de 10 kilometer moesten we wachten tot iets over half twaalf. Ook hier zo’n 50 lopers.DSC_0511 Nadat het startschot klonk spurtte de groep weg geleid door Geert Hendriks. Vier ronden zwoegen waarbij longen en hart flink op de proef gesteld werden. Geert liet zijn koppositie niet los en eindigde als eerste. Maikel had er flink de sokken in gezet en kwam als vierde over de finish. Jan sloot de ADRA rij met een prachtige 16e plek.

Het team van lopers heeft zich niet alleen sportief ingezet maar heeft ook nog eens voor minimaal € 550 aan sponsorgeld binnen gebracht. De verwachting bij iedereen is dat dit bedrag nog gaat stijgen. Het was een fantastisch evenement waar we gestreden hebben voor de mensen in Burkina Faso om de honger en de armoede in de provincie Bazega voor 30.000 mannen, vrouwen en kinderen tegen te gaan.

God woont onder de mensen

David krijgt van God te horen dat hij niet degene is die de tempel mag bouwen. Zijn zoon Salomo is degene die uiteindelijk die taak op zich neemt en zich bij de inwijding van de tempel afvraagt: “Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd” (2 Kronieken 5:18).

firsttempleEen aantal jaren eerder was David maar wel vast zo vrij geweest om met de voorbereidingen van de tempelbouw te beginnen. Buiten het gegeven dat er uiteraard zaken ingekocht moeten worden, zijn er ook een groot aantal vrijwillige gaven te verwelkomen. David spreekt hierover zijn grote dank uit naar het volk en naar God. “Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand” (1 Kronieken 29:14).

David is zich ten volle bewust dat de rijkdom van Israël te danken is aan de zegeningen van God. Zijn dank is dan ook in de eerste plaats aan God gericht. Alleen dankzij hem is het mogelijk om iets groots als deze tempel tot stand te brengen.

Ook wij mogen ons vandaag, ondanks zware financiële tijden voor velen, gezegende mensen weten. God zegent trouw aan hem uitbundig. Het is dan ook heel belangrijk om juist in deze tijd goede rentmeesters te zijn. Vaak hoor ik mensen zeggen dat het niet mogelijk is om tienden te geven, omdat ze dan niet rond komen. Maar God belooft zijn zegen wanneer wij trouw zijn. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat u misschien wel makkelijker rond komt met uw geld als u wel tienden afdraagt? Zijn zegen helpt ons om bewuste keuzes te maken en dus ook op een verantwoorde manier met onze bezittingen om te gaan. Hetzelfde geldt voor onze tijd. Sommigen van ons denken geen tijd te hebben voor vrijwilligers activiteiten. Maar degenen die de handen uit de mouwen steken weten vaak wel beter. Want ook in de praktische zaken ontvangen we zoveel terug, dat het ons extra energie geeft om nog een tandje bij te zetten. Ook dat noem ik zegen. Of is dat nu juist het wonen van God bij de mensen?

Bert Nab is predikant van Heerlen en Eindhoven, daarnaast is hij districtsvoorzitter van Zuid-Oost Nederland en heeft een landelijke zorg voor rentmeesterschap. Meer blogs van Bert Nab lezen? Kijk op Berts gedachtenspinsels en belevenissen (bertnab.blogspot.nl).