EvaluatieOp 24 april overhandigde Dr. Hans van Westrhenen het evaluatierapport van het uniecongres 2012 aan Ds. Wim Altink. Dr. Van Westrhenen maakte daarmee zijn werk als voorzitter van het evaluatiecomité af. In een viertal vergaderingen heeft dit comité nagedacht over hoe het congres vorig jaar functioneerde, en heeft 16 aanbevelingen gedaan om een volgende congres beter te organiseren.

“De Evaluatiecommissie Uniecongres van het afgelopen uniecongres heeft een helder en compact rapport geschreven. Ik ben de Evaluatiecommissie Uniecongres o.l.v. Hans van Westrhenen bijzonder dankbaar voor dit waardevolle rapport, dat snel na het congres is verschenen,” aldus Ds. Wim Altink, voorzitter van de Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Delen:

1 Reactie “Evaluatierapport uniecongres

  1. Pinkback: Evaluatie en optimalisatie | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Plaats een reactie