Tijdens het vierjaarlijks congres van de Curaçao-Bonaire Conferentie is het Dagelijks Bestuur van deze Conferentie herkozen, S. Kook, S. Labasti, en J. Luis. Bovendien is een Conferentiebestuur gekozen.Dbs

De Curaçao-Bonaire Conferentie wordt per 1 januari 2014 direct aan haar divisie, Inter-Amerikaanse Divisie gekoppeld. Voor de voortgang van deze groeiende conferentie is het efficiënter om losgekoppeld te worden van haar huidige unie in Venezuela en direct met de divisie gelinkt te worden. Als de groei zich doorzet, bestaat de mogelijkheid dat de Curaçao-Bonaire Conferentie in de toekomst een unie status krijgt.

De Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten werd, op uitnodiging, vertegenwoordigd door ds. Wim Altink, voorzitter, en Istrahel Schorea, penningmeester. Bovendien werd de Surinaamse Adventkerk vertegenwoordigd door haar voorzitter, ds. Edward Blackman.

Curaçao

“Het is van belang om de banden met onze Nederlands sprekende zusterorganisaties, zoals op Curaçao/Bonaire, aan te houden. Een aanzienlijk segment van onze Nederlandse kerk heeft haar roots in het Caribisch gebied. Dit geldt ook voor Suriname. In een gesprek gisteren dat ik had met beide voorzitters, ds. S. Kook en E. Blackman, kwam de wens naar voren om meer wederzijdse ontmoeting (bijvoorbeeld van predikanten) en uitwisseling van expertise te laten plaatsvinden. We zullen dit nader onderzoeken” aldus ds. Wim Altink.

Delen:

Plaats een reactie