Tijdens een feestelijke en inspirerende dienst heeft Silbert Elizabeth zijn intrede gedaan als de nieuwe predikant van adventgemeente Amigu te Tilburg. Ds. Bert Nab neemt 15 juni a.s afscheid in Tilburg. Daarmee komt tevens een einde aan twee jaar mentorschap van Bert Nab waarin hij Silbert Elizabeth als proponent begeleidde.

Silbert in Tilburg

In zijn preek hield Silbert Elizabeth de gemeente een verfrissende en verrijkende kijk voor over de betekenis van ‘zout der aarde’. Jezus roept in zijn Bergrede zijn volgelingen op om zout der aarde te zijn. Br. Elizabeth bracht dit in verband met het motto van de gemeente ‘Jezus leren kennen door vriendschapsbanden.’ De gemeente Tilburg is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een church plant. Br. Elizabeth is zelf eerder intensief betrokken geweest bij een andere churchplant, Het Kompas in Rotterdam. Tevens heeft hij ruime ervaring als ouderling in gemeenten op Curaçao en Nederland. Voordat hij theologie ging studeren in 2008 werkte hij vele jaren als röntgenlaborant in het Rotterdams Erasmus Universitair Medisch Centrum.

De installatie als nieuwe predikant werd verricht door ds. Wim Altink, voorzitter van het eente Tilburg is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een church plant. Br. Elizabeth is zelf eerder intensief betrokken geweest bij een andere churchplant, Het Kompas in Rotterdam. Tevens heeft hij ruime ervaring als ouderling in gemeenten op Curaçao en Nederland. Voordat hij theologie ging studeren in 2008 werkte hij vele jaren als röntgenlaborant in het Rotterdams Erasmus Universitair Medisch Centrum.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, die tevens een gebed uitsprak voor Silbert Elizabeth en zijn vrouw Brenda, de ouderlingen Felix Joseph en Mitchell Sillié, en alle leden en berokkenen van Amigu.

Naast Amigu Tilburg is br. Elizabeth aangesteld als predikant van Amsterdam Bon Notisia en Gorinchem. Bovendien is hij coach van church plant ‘Tempu pa Dios’ te Rotterdam, waar hij woont.

De leiders en kinderen van de gemeente heetten Br. Elizabeth en zijn vrouw van harte welkom met woord, zang, tekeningen en muziek. Na de dienst zette de voortreffelijke sfeer zich voort tijdens een smakelijke potluck.

 

Delen:

Plaats een reactie