Evaluatierapport uniecongres

EvaluatieOp 24 april overhandigde Dr. Hans van Westrhenen het evaluatierapport van het uniecongres 2012 aan Ds. Wim Altink. Dr. Van Westrhenen maakte daarmee zijn werk als voorzitter van het evaluatiecomité af. In een viertal vergaderingen heeft dit comité nagedacht over hoe het congres vorig jaar functioneerde, en heeft 16 aanbevelingen gedaan om een volgende congres beter te organiseren.

“De Evaluatiecommissie Uniecongres van het afgelopen uniecongres heeft een helder en compact rapport geschreven. Ik ben de Evaluatiecommissie Uniecongres o.l.v. Hans van Westrhenen bijzonder dankbaar voor dit waardevolle rapport, dat snel na het congres is verschenen,” aldus Ds. Wim Altink, voorzitter van de Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Super, Tom

Vorige week woensdagochtend zat ik in de intercity van Schiphol naar Amersfoort en kon via de Wi-Fi service van de NS prima internetten en e-mailen. Met veel plezier las ik toen de blog van collega Tom de Bruin waarin hij het goede nieuws vertelt over zijn a.s. promotie. Super!

foto_trein

Afgelopen vrijdag kreeg weer een adventist een lintje (zie nieuwsbericht op deze site) en met ongeveer dezelfde frequentie gaat er weer een adventist promoveren. Hoewel ik niet volledig ben, denk ik aan de doctorstitel in recente jaren voor Willem van Rhenen, Oliver Glanz, Rudy van Moere, Jean-Luca Murk en Danielle Koning. En nu komt onze uniesecretaris in dit rijtje.

Om als predikant te functioneren heb je geen doctorstitel nodig. Toch is het goed als ook predikanten promoveren. Het is van belang dat religieuze leiders – ook binnen onze kerk – aan het wetenschappelijk debat meedoen. En tegelijkertijd kort en krachtig kunnen uitleggen aan onze achterban waarmee zij bezig zijn (zoals Tom dat heeft gedaan in zijn laatste blog).

Blij ben ik ermee dat we in Nederland niet zo krampachtig omgaan met een titel. In het buitenland, ook in onze kerk, wordt te pas en te onpas iemand aangesproken met zijn titel. Dat lijkt me wat overdreven.

Een andere ontwikkeling van de laatste dagen is het nieuws dat ik (eindelijk) aan het ‘tweeten’ ben geslagen. Best makkelijk en grappig om te doen. Ik hoop dat ik daardoor mijn volgers iets kan laten weten over mijn activiteiten. Zo heb ik onlangs dagelijks over bevindingen op Curaçao getwitterd. (@VoorzitterNUC).

Voor morgen – de laatste Koninginnedag voorlopig totdat de Prinses van Oranje Catharina Amalia de troon bestijgt – heb ik vooral de wens dat alle feestvreugde normaal en zonder incidenten zal verlopen. Lang leve de koning!

Nieuwe website Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Screen Shot 2013-04-30 at 12.11.17

Eindelijk, na een aantal maanden hard werken, is de nieuwe website van de Adventkerk klaar. Door onderzoek hebben wij ontdekt dat de meeste mensen interesse hebben in de blogs van de uniemedewerkers en de nieuwsberichten. Op de nieuwe site is daar veel nadruk opgelegd. Daarnaast maakt de nieuwe site uitgebreid gebruik van sociale media zoals facebook en twitter.

Eén van de speerpunten van de nieuwe uniebestuur is om dichterbij de gemeentes te staan. Daarom is er de mogelijkheid voor leden om rechtstreeks te reageren op berichten en blogs op de website.

De navigatiestructuur is vereenvoudigd, waardoor veel dingen makkelijker te vinden zijn. En, mocht dat niet helpen, rechts bovenin kun je een zoekterm invullen en daarmee alles vinden.

Een goede start

Na een intensieve Kids in Discipleship (KID) training en vier prachtige diensten stond het KID team van Amersfoort te popelen om te starten met de Kids in Discipleship lessen. Afgelopen sabbat, 27 april 2013, was het zover: de eerste KID les.8692140197_df625c1a3a_b

Het KID team mocht bij deze eerste KID les een negental gezinnen en een mentor verwelkomen. Meer dan verwacht! De ouders en kinderen zijn na één les al erg enthousiast en verheugen zich op de rest van de lessen.

Kids in Discipleship baseert zich op het model van discipelschap omschreven in Deuteronomium 6 vers 4 t/m 9 en stimuleert ouders om hun kinderen te begeleiden en helpen in hun geestelijke ontwikkeling.

Naast gemeente Amersfoort zijn in Nederland ook gemeente Dordrecht en gemeente Arnhem/Nijmegen intensief bezig met KID. Zowel de kinderen als de ouders genieten met volle teugen.

Wellicht is Kids in Discipleship ook iets voor uw gemeente?! Ieder jaar verzorgt het gezinspastoraat van de Nederlandse Unie een KID training. Kijk voor meer informatie in de agenda/kalender of stuur een mail naar kid@adventist.nl.

Bert Brinkman koninklijk onderscheiden

Opnieuw neemt een adventist deel aan de jaarlijkse lintjesregen. Vanmorgen werd E.B. Brinkman uit Kamerik in zijn gemeentehuis te Woerden verrast toen hij de onderscheiding van lid in de Orde van Oranje-Nassau ontving. Sinds 2007 is hij de zesde gedecoreerde die betrokken is bij de Nederlandse Adventkerk.
lintjes
Bert Brinkman was jarenlang als cardioloog verbonden aan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. Vorig jaar ging hij met pensioen. Bovendien heeft hij zich binnen de Adventkerk bestuurlijk verdienstelijk gemaakt, o.a. voor Woonzorgcentrum Vredenoord en als ouderling. Dit laatste ambt bekleedt hij nog steeds in zijn thuisgemeente Amersfoort.

“Ik werd vanmorgen het gemeentehuis ingeloosd door mijn vrouw en ik was totaal verrast door de onderscheiding. Ik voel me bijzonder vereerd” zegt Bert Brinkman. Namens de Nederlands Unie heeft ds Wim Altink, voorzitter, de gedecoreerde vanmiddag gefeliciteerd.

In de recente adventgeschiedenis werd de heer A.C. Balk, lid van de gemeente Haarlem, koninklijk onderscheiden voor zijn veelzijdige inzet. Dit vond plaats in 2007. In 2010 werden de volgende personen onderscheiden eveneens voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente: de heer Jan Kerssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau /Groningen) en de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij (beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau / Zwijndrecht). Vervolgens in 2011 ontving mevrouw Angélique Hornis van der Horst van de adventgemeente Emmen haar lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

“Het is bijzonder dat zes geloofsgenoten koninkljik worden erkend voor hun verdiensten in de maatschappij en kerkelijke gemeente terwijl de Adventkerk in Nederland juist (maatschappelijke) betrokkenheid als speerpunt heeft gekozen voor haar beleid” aldus Wim Altink.