Elke sabbatmorgen krijg ik een sms van een bevriende collega uit de VS. Ik moet er wel aan denken dat ik tijdens de dienst mijn telefoon op stil zet, want anders kunnen de twee sms piepjes via de microfoon op mijn colbert wel heel duidelijk hoorbaar zijn in de kerk. Zo gebeurde mij een keer in de gemeente Almere, waarop ik mijn preek onderbrak en de tekst van de sms voorlas. Het bevat namelijk sowieso een stichtelijk woord.

Zo gebeurde het mij vanmorgen dat de sms van de overkant van de oceaan vroeg was. Ik had de auto net voor de kerk geparkeerd en wilde uit de auto stappen toen het bericht al binnenkwam. De tekst luidt als volgt:

“Nothing about God is small or moderate or tempered by supply. And so when we read of His affection for us, we must understand a passion so immense that words will fail to describe it, and only responding love will answer it. Praying for your deepening awareness of how much you are loved today.”

“Niets over God is klein of matig of getemperd door aanbod. En dus als we van zijn genegenheid voor ons lezen, moeten we denken aan een passie zo groot dat woorden tekort schieten om het te beschrijven, en enige dat dit zal beantwoorden is liefde. Biddende voor je verdiepende bewustzijn van hoeveel je geliefd bent vandaag.”

Vanmorgen in de kerk viel me opnieuw op hoe gastvrij veel van onze leden zijn. Er is een enorme betrokkenheid en wellevendheid. Daardoor wordt iets zichtbaar van wat deze quote wil aangeven.

Koester vriendschap en de relaties binnen uw gemeente. Zelfs als de dienst ons wat minder trekt, zijn het de sociale banden die ons enorm kunnen aanspreken.

Overigens had ik vanmorgen niets te klagen over de dienst in Den Haag. Mooie muziek en goede woorden van de voorgangers (zie ook nieuwsbericht over wisseling predikant, vanaf morgen op de website te vinden).

Het sms’je van vanmorgen is een blog geworden – eens kijken hoe ver dat reikt!

Delen:

Plaats een reactie