‘Het laatste avondmaal’ (Marlene Dumas) cadeau

Het bijna weer geopende Rijksmuseum heeft ‘Het laatste avondmaal’ (Marlene Dumas) cadeau gekregen.
Gisteren, op Witte Donderdag, zie ik dit nieuws op de voorpagina van Trouw.

rijksmuseum-dumas-avondmaalHet nieuwsbericht beslaat driekwart van de voorpagina en maakt mijn (witte donderdag) dag. De weergave van het schilderij (1985-1991) raakt me. Je ziet gelijk dat het gaat over het laatste avondmaal en tegelijkertijd is het zo anders. Jezus – althans alleen zijn contouren zijn zichtbaar – zit alleen en kijkt over een gele ‘tafel’ naar een wolk van foetussen. Wederopstanding? Het nieuwe leven van de gemeente? Of afgebroken nieuw leven? Nieuwe church plants?

Het laatste avondmaal is zo’n bekend onderwerp voor schilders dat wanneer we nu onze ogen sluiten, we gelijk het plaatje voor ons zien…..
Dat bekende beeld op ons netvlies wordt als basis meegenomen door Dumas en geeft nieuwe kleur en nieuwe invulling.

Waar brengt ons dit paasweekeinde? Naar alle windstreken. Naar het zuiden om in Vlissingen te preken over de Emmaüsgangers; naar het oosten om mijn moeder te feliciteren met haar 83ste verjaardag;; naar het westen om kunst te bewonderen en naar het noorden voor een familie gathering.

Wat deze Goede Vrijdag ook goed maakt, is dat ADRA Nederland zich inspant voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Er valt vandaag of morgen bij de ADRA donateurs een speciale acceptgiro i.v.m. Syrië op de deurmat. ADRA Nederland komt samen met het wereldwijde netwerk van ADRA in actie. Zie www.adra.nl/syriëcrisis.

Advent 02 2013

advent 2013 02

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen

 

Wisseling predikant in Den Haag

Op sabbat (zaterdag) 23 maart ’13 nam de adventgemeente Den Haag afscheid van ds. Lex van Dijk, die de afgelopen 18 maanden de gemeente als interim predikant heeft geleid. Tegelijkertijd deed in dezelfde dienst ds. Guisèle Berkel haar intrede als de nieuwe predikant.
DPP_3
“God and God alone” zong het nieuw opgerichte koor van de gemeente Den Haag onder leiding van Helen Simson. Deze prachtige muzikale bijdrage bracht duidelijk naar voren dat het in de gemeente uiteindelijk om God, alleen om God gaat. De gemeente toonde dankbaarheid aan God én aan Lex en Brigitte voor een periode van vernieuwing.Lex ging de wijk in, liet zich zien en horen in het naast gelegen winkelcentrum, at regelmatig in Resto van Harte (buurtrestaurant) en ontving subsidie van de plaatselijke overheid voor het zgn ‘high-five’ project. De aandacht ging naar buiten en daardoor ging er intern in de gemeente ook iets veranderen.

Lex en Guisèle verzorgden elk een onderdeel van een preek over de genezing van Naäman. Daarin kwam naar voren dat het luisteren naar de stem van mensen ons brengt naar de stem van God. Bovendien is genezing een proces.

Gevoelens van blijvende verbondenheid tussen gemeente en vertrekkende predikant, werden treffend vertolkt in een lied dat Carmen Boksteen-van der Wijngaard zong. Verder waren de muzikale bijdragen van Peter en Esther Dingemanse van grote klasse.
DSC_0311
Guisèle Berkel die in juni haar proponentschap zal afronden, woont met haar gezin in Den Haag, vlak bij de kerk, en ziet er naar uit om de ingezette lijn van aandacht voor de wijk voort te zetten. Bovendien zal zij zich als herder van de gemeente volledig inzetten voor de leden.

De installatie van Guisèle Berkel als de nieuwe predikant gebeurde door Wim Altink, unievoorzitter, die tevens een gebed voor haar uitsprak.

Na de dienst hebben de bezoekers (uit de wijk en het land) samen met de leden genoten van een goed verzorgde maaltijd.

Ds. Lex van Dijk is inmiddels begonnen met zijn werk in een nieuwe regio: per 1 maart is hij predikant van de gemeenten Utrecht, Utrecht-Uniek en Huis ter Heide.

Sms

Elke sabbatmorgen krijg ik een sms van een bevriende collega uit de VS. Ik moet er wel aan denken dat ik tijdens de dienst mijn telefoon op stil zet, want anders kunnen de twee sms piepjes via de microfoon op mijn colbert wel heel duidelijk hoorbaar zijn in de kerk. Zo gebeurde mij een keer in de gemeente Almere, waarop ik mijn preek onderbrak en de tekst van de sms voorlas. Het bevat namelijk sowieso een stichtelijk woord.

Zo gebeurde het mij vanmorgen dat de sms van de overkant van de oceaan vroeg was. Ik had de auto net voor de kerk geparkeerd en wilde uit de auto stappen toen het bericht al binnenkwam. De tekst luidt als volgt:

“Nothing about God is small or moderate or tempered by supply. And so when we read of His affection for us, we must understand a passion so immense that words will fail to describe it, and only responding love will answer it. Praying for your deepening awareness of how much you are loved today.”

“Niets over God is klein of matig of getemperd door aanbod. En dus als we van zijn genegenheid voor ons lezen, moeten we denken aan een passie zo groot dat woorden tekort schieten om het te beschrijven, en enige dat dit zal beantwoorden is liefde. Biddende voor je verdiepende bewustzijn van hoeveel je geliefd bent vandaag.”

Vanmorgen in de kerk viel me opnieuw op hoe gastvrij veel van onze leden zijn. Er is een enorme betrokkenheid en wellevendheid. Daardoor wordt iets zichtbaar van wat deze quote wil aangeven.

Koester vriendschap en de relaties binnen uw gemeente. Zelfs als de dienst ons wat minder trekt, zijn het de sociale banden die ons enorm kunnen aanspreken.

Overigens had ik vanmorgen niets te klagen over de dienst in Den Haag. Mooie muziek en goede woorden van de voorgangers (zie ook nieuwsbericht over wisseling predikant, vanaf morgen op de website te vinden).

Het sms’je van vanmorgen is een blog geworden – eens kijken hoe ver dat reikt!