In de/het weer

Net teruggekeerd van een weekend in de Veluwse bossen. Als nieuwgekozen Algemeen Kerkbestuur (AK) hebben we de afgelopen 48 uur op de “hei” gebruikt om samen te eten, samen na te denken en samen te bidden.

1_copy51We zijn “een nieuwe churchplant” , riep één van ons, om uitdrukking te geven aan de verbondenheid van deze nieuwe groep. In de sessies van kennismaking en bouwen aan vertrouwen hebben we elkaar beter leren kennen. Verder hebben we zo’n vijftien kernwoorden voor beleid kunnen vaststellen. Tenslotte hebben we de manier van werken en vergaderen als AK afgesproken.

Het is nu te vroeg om inhoudelijk aan te geven waar het AK met de kerk in de komende vijf jaar heen wil. Op de Toogdag van 9 maart zal het AK de toekomstplannen in grote lijnen alvast presenteren, terwijl voor 1 juni a.s. een uitgewerkt plan af zal zijn.

Een paar indrukken? Er werd verschillende keren aangegeven dat de link tussen unie en gemeente steviger zou moeten. Samen hebben we de afwas gedaan, koffie en thee gezet, en samen zijn we met touw in DE weer geweest. Inderdaad, letterlijk in HET koude weer geweest. Touwen spannen en elkaar door de openingen dragen. Hoe plannen we, hoe pakken we dit aan, wie neemt initiatief, wie durft, waar liggen iemands kwaliteiten, alles waar het bij spellen rondom kennismaking- en groepsprocessen over gaat.

Belangrijkste: het AK is toegerust voor haar taak om de Adventkerk in de komende vijf jaar te leiden, te sturen en te inspireren, zolang zij een goede follow up geeft aan dit weekend.

Moe

Hier zit ik dan, het is 23.42 en met een beetje mazzel ben ik om één uur thuis vannacht. Ik zit in de trein, op weg naar huis. Istrahel Schorea en ik waren op visite bij het bestuur van een gemeente om te praten over wie hun nieuwe predikant wordt. Wim Altink was samen met een ander uniefunctionaris in weer een ander gemeente, maar ik hoop dat hij ondertussen thuis is.8390155934_ab25560f2e_b

Dit verhaal schrijf ik vandaag, maar ik zou gisteren of morgen ook precies hetzelfde kunnen schrijven. Ik hoef alleen de gemeentenaam en de vervoersmiddel te veranderen en klaar is kees. Elke doordeweekse avond deze maand zitten we bij een gemeenteraad, allemaal in de hoop zo snel mogelijk predikanten te hebben voor alle gemeentes in Nederland. Overdag delen we de bevindingen van de avond ervoor, praten we met de predikanten zelf, en proberen we de kerk ook nog een beetje te runnen.

Al met al… we zijn moe.

Maar daar gaat het niet om, het gaat om deze belangrijke taak. Drie predikanten die samen 6 gemeentes hadden zitten nu op de unie. Daarnaast wachten een aantal gemeentes al een tijdje op een predikant. Uiteindelijk een stuk of elf in totaal. Je zou denken dat dat wel meevalt, maar al gauw zie je dat alles met elkaar verbonden is, en de predikantenplaatsen net domino’s zijn. Als je een predikant verplaatst, blijf je verplaatsen om steeds weer die gaten te vullen.

Toch is er hoop. Er zijn goede plannen en leuke ideeën. Het lijkt erop dat we alles op tijd af gaan krijgen, dat er al een plan kan liggen aan het eind van volgende week, dat het Algemeen Kerkbestuur al deze maand een besluit kan maken om de predikanten goed en evenredig te verdelen over de gemeentes. Dat is een groot succes, en zal zeker al die lange, lange dagen waard zijn.

Ik blijf daar op hopen, en ervoor bidden. Bid je met me mee?

Samen groeien

Van vrijdag 11 tot en met 13 januari 2013 vond er op Oud Zandbergen speciaal voor koppels een inspirerend Relatie Verrijkingsweekend plaats. Hieronder leest u het verhaal van Nicole Sauvillers uit gemeente Antwerpen.

8386456342_2e637fcf7c_b

In november vorig jaar volgde ik een intensief trainingsweekend ‘Kids in Discipleship’ en een inspirerend ‘Chocolade Boetiek’ vrouwenweekend. Beide weekends waren tot in de puntjes verzorgd, telkens met verrassende verwennerijtjes. Daarom trok ik op 11 januari met hoge verwachtingen én echtgenoot naar het Relatie Verrijkingsweekend dat het gezinspastoraat van de Nederlandse Unie voor de tweede keer organiseerde in het vormingscentrum in Huis ter Heide. We hadden geen idee wat op het programma stond, behalve dat we vooraf een temperamententest moesten invullen. En dat onze antwoorden – en dus temperamenten – hemelsbreed uiteen lagen. Maar of dat nu een goed of slecht teken was…?

Tijdens de eerste avond zette John Sanches de oorsprong van conflicten en de factoren die conflictmanagement beïnvloeden in een Bijbels kader. Van Genesis (Gen. 3: 1-13) over Efeze (Ef. 2: 16-18 en Ef. 4: 25-27) tot Openbaring (Op. 12: 7-9, 12) werden we geconfronteerd met disharmonie en conflict, met verzoening en herstel. De avond werd afgesloten met de toelichting bij de temperamententest. En gelukkig bleken er geen ‘foute’ combinaties te bestaan, wel specifieke manieren van conflictmanagement bij de combinaties van temperamententypes. Oef!

Zaterdag volgden we verschillende workshops en maakten we tijdens een verfrissende wandeling op het prachtige domein nader kennis met de andere deelnemers. In totaal namen 21 koppels, waaronder 3 uit België, deel aan dit weekend. Inspirerende ervaringen werden gedeeld en contactgegevens werden uitgewisseld.

De laatste dag was er geen sprake van rustig ‘uitbollen’, integendeel. John Sanches gaf een boeiend betoog over diepte evangelisatie van het huwelijk. Aan de hand van Efeze 3: 14-21 leerden we dat het huwelijk tot volle bloei komt als het gegrondvest en geworteld is in de liefde van God. Als afsluiter volgde een aangrijpende eredienst met de hernieuwing van onze huwelijksbeloften. En als kers op de taart kregen we het heuglijke nieuws dat in november een vervolgprogramma voorzien is. Wij kijken er alvast naar uit!

Ziekenhuis kantoor

Ik houd vanmorgen kantoor in het atrium van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze blog schrijf ik op één van de beschikbare computers van het LUMC, via mijn iPad blijft de e-mail stroom op gang, en mijn oude Nokia geeft sms bliepjes.Els, mijn vrouw, is bij de oncoloog geweest voor de routine afspraak en we hebben net genoten van een lekker kopje koffie. Zij is nu even in de boekhandel en kijkt gelijk even of het nieuwe boek van Désanne Brederode al op de planken ligt. In dit boek gaat de filosofe in op het feit dat er volgens haar nog nooit een tijd is geweest met zoveel zoekende mensen. En dat geeft kansen voor levensbeschouwelijke organisaties. Ze spreekt over “met je ziel onder je arm lopen hetgeen tot heel veel moois kan leiden.” Onlangs hoorde ik haar bij het programma “Eeuwigh gaat voor Ogenblick” van Antoine Bodar en zij heeft interessante dingen te melden voor de kerk anno 2013.

Enfin, als Els zo terug komt, gaan we daarna naar het LUMC restaurant waar we samen met onze dochter Saskia een broodje gaan eten. Daarna zal Els de lift nemen naar de elfde etage voor haar chemo shot. Het blijft een wonder dat de chemo blijft aanslaan. Het experimentele onderzoek waaraan Els meedoet slaat slechts bij 20 procent van de patienten aan. Er is dus wat ons betreft reden tot dankbaarheid!

Als we straks naar huis (ter heide) rijden, zullen we de deelnemers voor het relatie-verrijkings weekend op het terrein van Oud Zandbergen zien rijden en lopen. Ik ben er erg trots op dat we dit als kerk organiseren. Eén van de workshops gaat over “Pesten.”

En tenslotte: de wereldkerk heeft 9-19 januari uitgeroepen tot een gebedstiendaagse. Wilt u bidden dat de plaatselijke gemeenten en churchplants plaatsen zullen zijn waar een ieder zich welkom voelt, dat de unie de gemeenten kan ondersteunen en dat er voldoende Geestkracht, middelen en mensen beschikbaar zullen blijven om de opdracht van Jezus uit te voeren!

Saskia is inmiddels gearriveerd en het is tijd voor een broodje.

10 dagen bidden

Over de hele wereld, zijn Adventisten verenigd in gebed gedurende de periode 9-19 januari (gebedstiendaagse).De eerste christenen verkondigden de boodschap van een gekruisigde en opgestane Heer. Ondanks overweldigende obstakels, verkondigden zij het evangelie aan alle uiteinden van de aarde.
Het zal weer gebeuren en op sommige plaatsen gebeurt het nu. U kunt ook een delen in iets groots voor God.

Revival gaat over een nieuwe ervaring met Jezus .
Het gaat om wat Hij kan doen in ons persoonlijk leven, in het leven van de gemeente en in onze samenleving. Revival leidt ons van innig gebed tot een gepassioneerde missie.

Thema gebaseerd op 2 Peter 1:1-11
Dag 1 Genade wordt vermenigvuldigd
Dag 2 Indrukwekkende Beloften
Dag 3 Fundament van Geloof
Dag 4 Excellent in Moraal
Dag 5 God kennen
Dag 6 Zelfbeheersing
Dag 7 Volharding
Dag 8 Groeien in Godsvrucht
Dag 9 broederlijke liefde
Dag 10 Allerhoogste Liefde

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. . . “2 Peter 1:03

kijk voor meer op http://www.revivalandreformation.org/