Kerst

Boven mij hangen de kerstkaarten. Voor het eerst heb ik voor deze Kerst twee slingers door de kamer gehangen waaraan met behulp van kleine kleuren knijpers de kaarten hangen te wapperen.Deze simpele doch efficiënte uitvoering van kerstkaarten display (in voorgaande jaren belandden ze op een stapel) heb ik overgenomen van Annemarie op het uniekantoor. Zij verzamelt de kerstkaarten uit mijn kantoor en hangt ze vervolgens met koord en knijper voor de open haard beneden in de Raadszaal.

Deze huiselijke activiteit – ik heb het nog steeds over de twee slingers – vervangt dit jaar het aanbrengen van de lichtjes in de grote hulst buiten. Dat is ook leuk, maar mijn vrouw vertelt met enige regelmaat dat het goed voor je is om ingesleten patronen zo nu en dan te veranderen. Ze heeft een onderzoek gelezen – zij is gek op dat soort dingen – waaruit blijkt dat Alzheimer trager vat op je krijgt als je vaste tradities op een nieuwe manier aanpakt. Zo is het goed om aan de vergadertafel en de Kerstdis eens op een andere plek te gaan zitten. Je ziet je collega’s en familieleden eens van een andere kant en dat opent wellicht andere perspectieven.

Gisteren waren we met o.a. de Deense tak van onze familie reeds bijeen. Mijn schoonzus vond – bij velen bekend als de juf van de schrijfcursus en de moeder van de kleine big – het tijd worden om in 2013 het roer om te gooien. Alleen weet ze nog niet hoe. Je vaste baan opgeven in deze onzekere tijden doe je ook niet zomaar. Gaandeweg de avond kwamen we tot de conclusie dat een eettent opzetten wel een leuke bezigheid zou zijn. Mijn zwager (tandarts) zorgt voor de kletspraatjes tijdens de bediening en daarom zal het etablissement “praatjes vullen gaatjes” gaan heten. Mijn vrouw zorgt voor de onvervalst heerlijke pompoensoep en eerder genoemde juf voor het kaasplankje. Ik vrees dat mijn rol het bedienen van het koffieapparaat en het zetten van thee is. Meer keukenproductie kan men van mij niet verwachten. Mijn dochter heeft de meeste horeca werkervaring, dus het gaat vast lukken. Wie verder als kok zal fungeren en wie het business plan gaat opstellen hebben we verder na deze gezellige avond niet opgetekend.

De fantasie en nieuwe buitenissige ideeën vierden hoogtij en daar ging het om. Ik wens u voor de Kerst veel ontspannen momenten en nieuwe gezichtspunten, serieuze en minder serieuze.

De Kerstdienst afgelopen sabbat (zaterdag) in de adventgemeente Leiden was een geslaagde start voor het komende reces. Even tijd om op adem te komen. Ik wens u allen gezegende kerstdagen!

Berichten

Soms krijg je van die berichten die ongelofelijk zijn. Berichten die je amper kunt geloven. Berichten waarvoor je eerst bij moet komen voordat je ze kan verwerken.Ik ken zulke berichten maar al te goed. Ik zat nietsvermoedend op het uniecongres, en de voorzitter van de divisie vroeg of ik algemeen secretaris wilde zijn. Ik was zo van mijn apropos, ik had niet eens met mijn vrouw overlegd voordat ik “ja” zei. Zij moest horen van mijn aanstelling via twitter.

Ik weet nog in 2006, toen ik de Atlantische Oceaan overstak met een ring in mijn zak. Ik ging mijn vriendin vragen om met mij te trouwen. Het antwoord wist ik eigenlijk al, maar ik ging het toch proberen. Toen ze “Ja!” zei, antwoorde ik “Wat jammer.”

Ongelofelijke berichten. Nu dat het kerst is, sta ik toch altijd weer stil bij de ongelofelijke berichten in het kerstverhaal. “Maria, je bent weliswaar maagd, maar je wordt zwanger.” “Zacharias, je bent al oud, maar je krijgt toch nog een zoon.” “Jozef, geloof het of niet, je vrouw is zwanger… van God.”

Ongelofelijke berichten. Maar dan heb ik het nog niet gehad over het meest ongelofelijk bericht. “Tom, God houdt zoveel van jou dat hij zijn zoon opoffert voor jou.” Ongelofelijk, en dan zegt God het niet alleen tegen mij, maar tegen iedereen die maar wil luisteren.

Deze kerstdagen, onthou dat ongelofelijk bericht.

Nederlands Bijbelgenootschap

In een eerder blog heb ik al gesproken over wat mijn hoofdtaak blijkt te zijn: Vergaderen. De meeste van die vergaderingen zijn niet erg bijzonder. Het wekelijks Dagelijks Bestuur (inclusief het maken van de agenda en notulen) begint al schering en inslag te worden. De korte overleggen met de verschillende departementshoofden, die al jaren je collega zijn, zijn de orde van de dag. Maar zo nu en dan heb je een bijzondere vergadering.Vandaag waren de voorzitter en directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap op visite. Vergezeld door Prof. Dr. Rudy van Moere, een collega en actief lid van het genootschap, kwamen zij kennis maken met het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. En wij maakten kennis met hun. Zij vertelden ons over hun projecten, en vroegen hoe zij ons beter van dienst zouden kunnen zijn. Ze vroegen niet eens om een subsidie van ons!

Wij konden vertellen wat Adventisten zijn, en waar we voor staan. Ze waren ontzettend onder de indruk van het sabbatschoolmateriaal dat wij ontwikkelen, en hebben een pakketje meegekregen. Ze vonden het goed dat wij de Bijbel zo centraal stellen, en vertelden ons nog dat zij Bijbels hebben uitgedeeld in China—ook aan Adventisten.

Maar het leukste was het bericht dat zij werken aan een nieuwe bijbelvertaling. Het zal de Bijbel in Gewone Taal heten. Dat klonk als muziek in mijn oren. In al de jaren dat ik werk als predikant stoor ik me verschrikkelijk aan het feit dat er geen Bijbel is in ‘normaal Nederlands.’ Ja, ik weet het. De Nieuwe Bijbelvertaling is normaal Nederlands, maar wel Nederlands dat onbegrijpelijk is voor veel jongeren en helemaal voor allochtonen.

Ik gebruik, noodgedwongen, vaak de Groot Nieuws Bijbel, niet dat dat veel beter is. Moeilijke woorden komen er nog steeds in voor—leg maar aan een 13 jarige uit wat gezindheid en zwelgpartij betekenen. Bovendien met sommige teksten ben ik als Adventist niet altijd even blij—kijk maar na het woord rust komt daar helemaal niet in het scheppingsverhaal voor.

Maar er is hoop: de Bijbel in Gewone Taal. De teksten die we te zien kregen lijken erg hoopvol. Korte zinnen, weinig bijzinnen, minder moeilijke woorden. Maar, wat over het inhoud dat voor Adventisten belangrijk is. Laten ze de 2300 dagen van Daniël 8.14 staan, of volgen ze veel vertalingen die daar 1150 van maken? Zegt Jezus ‘ik zie je straks in de hemel’? Of zegt hij straks ‘ik zie je in de hemel’? Tja, dat wisten deze heren ook niet uit hun hoofd, maar ze gaan het nakijken. Beter nog, ze nemen onze theologische standpunten mee.

Groot nieuws dus. Zo wordt de Bijbel in Gewone Taal, net als de Nieuwe Bijbelvertaling, een vertaling waar ook wij Adventisten aan hebben meegewerkt, en waar we goed mee kunnen werken.

En dan het slechte nieuws, we moeten wachten tot 2014, dan komt deze nieuwe vertaling pas uit.

Breken met kerk?

In Trouw van 6 december lees ik een ingezonden brief met als titel “breken met de kerk”.De schrijfster (Pien van den Boorn-Reitsma) zegt: “Ikzelf behoor tot de 50-plussers die volgens Monique Samuel (Trouw, 1 december) ‘massaal hebben gebroken met de kerk, niet meer geloven in één politiek verhaal en dit hebben voorgeleefd aan hun kinderen’.

Pien gaat verder: “Een rake constatering, alleen iets te kort door de bocht. Ik ken veel generatiegenoten die warmlopen voor haar pleidooi. Alleen ontmoet je die voornamelijk binnen kerkelijke bewegingen waar niet per se dezelfde opvattingen worden gedeeld, maar wel gemeenschap wordt ervaren. Met respect en nederigheid kan ruimte worden gemaakt voor een nieuwe kerkgedaante. Dit vergt alleen ommekeer en bovennatuurlijke liefde bij alle betrokkenen.”

Deze woorden laten volgens mij zien waar het omgaat, ook in de Adventkerk in Nederland. Dat we bouwen aan een gemeenschap waar de acceptatie centraal staat, omdat God ons aanvaardt. Ik denk hierbij aan het nog steeds actuele boek van Richard Rice “Believing, Behaving, Belonging.” In ons land vertaalt naar de titel “Geloven doe je samen” (te bestellen via onze webwinkel en via het Servicecentrum van de unie.

Rice legt uit dat het verstandelijk beamen van leerstellingen (geloven) en het najagen van een bijbelse leefstijl (gedragen) geenszins de liefde garandeert binnen een gemeente. Dat wordt pas gerealiseerd als de waarde van “belonging” (erbij horen) het belangrijkste is. Ja, onze 28 leerstellingen bepalen onze identiteit en onze leefstijl (o.a. gezonde leefwijze) is waardevol. Maar we horen de echo van de woorden van Paulus “als ik al deze dingen heb, maar de liefde niet, ik ware niets” (1 Kor 13).

Het mooie is: als de gemeenschap goed functioneert, als we elkaar liefhebben en ruimte geven, dan komen de andere twee facetten die Rice noemt (believing/geloven) en (behaving/gedragen volgens leefstijl) vanzelf op hun plek.

Ook in deze nieuwe bestuursperiode van de komende vijf jaar zal ik mij hier voor inzetten. Net zoals voor mijn blog.

Ik ben blij overigens dat er zich nieuwe bloggers hebben aangediend: Tom en Joris. Ik hoop dat meerdere collega’s van het uniekantoor hun voorbeeld zullen volgen.