Voorzitter en secretaris gekozen

Op zondag 4 november 2012 hebben de afgevaardigden bijeen de voorzitter en algemeen secretaris voor de komende vijf jaar gekozen. Ds. Wim Altink heeft een herbenoeming als voorzitter aanvaard terwijl ds. Tom de Bruin, predikant van Huis ter Heide en Almere-Buiten, de taak van algemeen secretaris op zich nam nadat de meerderheid van de afgevaardigden dit voorstel van het benoemingscomité aannam.De tweede dag van het Uniecongres kenmerkte zich door een veelvoud aan moties die werden doorverwezen naar het Comité van Beleidsvoorstellen, terwijl alle rapporten van de unie afdelingen zijn behandeld.

A.s. zondag, 11 november is de laatste dag van het Uniecongres. De afgevaardigden zullen dan de verslagen van het Benoemingscomité en Comité van Beleidsvoorstellen bespreken en besluiten over nemen.