Uniecongres van start gegaan

Afgevaardigden van 56 adventgemeenten kwamen zondag 28 oktober bijeen in het Kulturhus van Scherpenzeel voor het vijfjaarlijkse Uniecongres van het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten. Het is de eerste van drie achtereenvolgende zondagen waarop zal worden vergaderd. Aan het begin van het congres werden een aantal gasten verwelkomd, waaronder ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Zijn welkomstwoord en zijn indruk van de ochtenduren van de eerste congresdag zijn te vinden op www.raadvankerken.nl

Lange agenda
Naast de rapportages van alle kerkelijke afdelingen en het hoofdbestuur, staan er gesprekken over nieuw beleid op de agenda.

Op deze eerste dag werd er veel aandacht geschonken aan spanningen die begin 2012 waren ontstaan binnen het Algemeen Kerkbestuur. In een open en eerlijk gesprek met de afgevaardigden werd duidelijk hoe die spanningen zijn ontstaan en wat er sindsdien aan gedaan is.
12486
Onder leiding van Bertil Wiklander, voorzitter van de Trans Europese Divisie, het bovenliggende bestuurlijke orgaan van de kerk, stemden de afgevaardigden voor een comité van benoemingen, een comité voor de planning en beoordeling van nieuw beleid, een comité voor statuten en reglementen en een evaluatie commissie. Deze laatste commissie zal enige tijd na het congres een rapport schrijven waarin aanbevelingen worden opgenomen ter verbetering van congresprocedures. Het comité van benoemingen en het comité van beleid zullen op de tweede dag van het congres (4 november) hun werk beginnen.
12487
Afgevaardigden gaan dan verder met de bespreking van de rapporten van de kerkelijke afdelingen zoals Jeugd, Gezin, Gemeentegroei enz.

12489

Vervolgens bespraken en aanvaardden de afgevaardigden de twee schriftelijke rapporten van de voorzitter Wim Altink en secretaris Gerard Frenk. Uitleg bij het financieel verslag werd gegeven door Marius Jellema, lid van het Algemeen Kerkbestuur.

De vergadering werd om 21.00 uur geschorst tot 4 november a.s.

De beraadslagingen op 4 november kunt u net zoals op 28 oktober volgen viaTwitter- www.adventist.nl