Het Kompas is gemeente geworden

Op zaterdag (sabbat) 29 september 2012 werd Het Kompas in Rotterdam geïnstalleerd als gemeente van de Kerk der Zevende-dags Adventisten. Dit is de vierde gemeente die dit jaar in de Nederlandse Unie wordt gesticht, na Uniek (Utrecht), Het Middelpunt (Purmerend) en X-preszo (Rotterdam). Sherwin Garia, namens de oprichters van het eerste uur, vertelde over de geschiedenis van Het Kompas vanaf 1997 tot heden. Sherwin Garia heeft nu samen met Jurendy Manuela en het bestuur de leiding van Het Kompas in handen.
Na de schriftlezing door ds Hans Ponte en nadat ds Cherrel Francisca de inspirerende prediking verzorgde, vertelde ds. Rudy Dingjan (Gemeente Groei Coördinator Ned. Unie) over het belang van het communiceren van Gods liefde d.m.v. adventistische church plants en gemeenten. De dienst werd omlijst door veel zang en muziek, waaronder enthousiaste bijdragen van The Gospel Society, o.l.v. Leo Davelaar.

Namens het Algemeen Kerkbestuur installeerde ds. Wim Altink (unievoorzitter) de nieuwe gemeente Het Kompas. De leden van Het Kompas (in totaal zijn er 83 leden geregistreerd) kwamen naar voren en beloofden trouw aan de identiteit en opdracht van de Adventkerk.

De aanwezige predikanten – waaronder ds. Dwight van Ommeren en ds. Silbert Elizabeth, die tijdens het mede oprichten van Het Kompas zijn predikantenroeping ontving – stelden zich als een kring rondom de nieuwe leden op en baden voor Gods zegen en leiding.

Verschillende omliggende gemeenten feliciteerden Het Kompas, waaronder de ‘moedergemeente’ Rotterdam-International. De predikant van Het Kompas, ds. Stennett Ross, ondersteunt met grote passie het planten van nieuwe gemeenten, eerst in de Amsterdamse regio en nu in Rotterdam en omgeving.