Wegwerkzaamheden Breehoek

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende zaken met betrekking tot het Congres.
1. Toen u op 28 oktober 2012 via de N224 Scherpenzeel naderde en de afslag naar de Breehoek wilde nemen moest u remmen voor een wegafzetting. De meeste van u konden er gelukkig voorbij komen. De kans dat dit de komende twee zondagen weer zal lukken, is gering. Wij hebben begrepen dat de betreffende rotonde volledig wordt afgesloten.
U kunt waarschijnlijk het beste via het dorp richting Breehoek rijden. De straat die naar de Breehoek leidt is aan het einde ook half afgesloten omdat men de toegang naar de N224 wil beperken. U moet gewoon doorrijden, indien nodig op de linker weghelft. De Breehoek is dus bereikbaar.

2. De ruimte waar de afgevaardigden vergaderen is alleen toegankelijk voor de afgevaardigden en gasten die door de Unie zijn uitgenodigd. Het is niet de bedoeling dat familieleden van afgevaardigden zich in de vergaderruimte bevinden. Als u gasten of familie wilt meenemen, laat hen dan van te voren weten dat er plaats voor hen is op de publieke tribune. Afgelopen zondag (28 oktober 2012) werd er op dit punt door sommige afgevaardigden geen gehoor gegeven aan aanwijzingen van het registratieteam. Dat betekende dat familieleden of gasten van de ene afgevaardigde op de tribune zaten en die van andere in de zaal. Dat roept vragen op en brengt leden van het registratieteam in verlegenheid, omdat het lijkt alsof er uitzonderingen worden gemaakt. Dit is niet massaal voorgekomen, maar ik vraag er aandacht voor omdat we graag de regels handhaven op een manier die voor ieder gelijk is.

3. U zult de komende zondagen gevraagd worden uw badge zichtbaar te maken bij de bediening van het buffet. Hoewel er voldoende was besteld bleek op enig moment dat bij het avondeten een aantal mensen niet bediend kon worden. Wij vermoeden dat belangstellenden en onverwachte gasten/familieleden zich in de rij bevonden. Gezien de kosten beperken wij ons tot maaltijden voor afgevaardigden en medewerkers. Graag uw begrip als u gevraagd wordt uw badge te laten zien.

Graag merk ik namens velen op dat ondanks de moeilijke zaken die ter sprake kwamen de sfeer van het eerste Congresdag positief was. Dat is natuurlijk allereerst een verdienste van u als afgevaardigden. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groet en u Gods rijke zegen toewensend,

Gerard Frenk
Secretaris

een plattegrond van Scherpenzeel en een map i.v.m. de afsluiting van N224.

In de komende weken beginnen er 1 wegwerkzaamheden Werkzaamheden gemeente Scherpenzeel welke binnen nu en 2 weken beginnen N224 / N802, Scherpenzeel

Afsluiting wegwerk Waar: Ter hoogte van kruising De Dreef / Marktstraat / Barneveldsestraat, Scherpenzeel Wanneer: De gehele dag tussen 09-11-2012 en 10-11-2012, 20.00 uur Wat: Onderhoud en reconstructie kruising De Dreef – Marktstraat/Barneveldseweg: van maandag 29 oktober t/m woendsag 28 november. De Marktstraat is 3 weken afgesloten: van maandag 29 oktober t/m zaterdag 17 november. De kruising is een aantal nachten en zaterdagen totaal afgesloten Contact: Provincie Gelderland
provincieloket@gelderland.nl meer info (pdf) interactieve kaart  

Uniecongres van start gegaan

Afgevaardigden van 56 adventgemeenten kwamen zondag 28 oktober bijeen in het Kulturhus van Scherpenzeel voor het vijfjaarlijkse Uniecongres van het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten. Het is de eerste van drie achtereenvolgende zondagen waarop zal worden vergaderd. Aan het begin van het congres werden een aantal gasten verwelkomd, waaronder ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Zijn welkomstwoord en zijn indruk van de ochtenduren van de eerste congresdag zijn te vinden op www.raadvankerken.nl

Lange agenda
Naast de rapportages van alle kerkelijke afdelingen en het hoofdbestuur, staan er gesprekken over nieuw beleid op de agenda.

Op deze eerste dag werd er veel aandacht geschonken aan spanningen die begin 2012 waren ontstaan binnen het Algemeen Kerkbestuur. In een open en eerlijk gesprek met de afgevaardigden werd duidelijk hoe die spanningen zijn ontstaan en wat er sindsdien aan gedaan is.
12486
Onder leiding van Bertil Wiklander, voorzitter van de Trans Europese Divisie, het bovenliggende bestuurlijke orgaan van de kerk, stemden de afgevaardigden voor een comité van benoemingen, een comité voor de planning en beoordeling van nieuw beleid, een comité voor statuten en reglementen en een evaluatie commissie. Deze laatste commissie zal enige tijd na het congres een rapport schrijven waarin aanbevelingen worden opgenomen ter verbetering van congresprocedures. Het comité van benoemingen en het comité van beleid zullen op de tweede dag van het congres (4 november) hun werk beginnen.
12487
Afgevaardigden gaan dan verder met de bespreking van de rapporten van de kerkelijke afdelingen zoals Jeugd, Gezin, Gemeentegroei enz.

12489

Vervolgens bespraken en aanvaardden de afgevaardigden de twee schriftelijke rapporten van de voorzitter Wim Altink en secretaris Gerard Frenk. Uitleg bij het financieel verslag werd gegeven door Marius Jellema, lid van het Algemeen Kerkbestuur.

De vergadering werd om 21.00 uur geschorst tot 4 november a.s.

De beraadslagingen op 4 november kunt u net zoals op 28 oktober volgen viaTwitter- www.adventist.nl

Automatisch

Vorige week sabbat (zaterdag) preekte ik in Rotterdam-Zuid over de gelijkenis uit Markus 4:26-29. Het zaad (het Woord van God) dat vanzelf vrucht draagt. In de oorspronkelijke taal staat “automatisch.”
Jezus wil d.m.v. gelijkenis laten zien dat de groei van het Koninkrijk van God door Hem tot stand komt. Zoals de boer hard werkt (“hij werpt het zaad”) zo zal ook de gemeente zich veel inzet getroosten. Toch “weet hij – de zaaier – niet hoe” het kan dat er graan groeit vanuit het zaad.

Toen ik aan het einde van de preek gekomen was, vertelde ik dat ik ongeveer dezelfde preek – op basis van dezelfde gelijkenis – eerder had gepreekt, ook in Rotterdam Zuid: op sabbat 27 juli 1985. Ik was toen net als jonge predikant begonnen. Dezelfde boodschap – is alles bij het oude gebleven?
Er waren toen (1985) twee gemeenten in Rotterdam (Noord en Zuid). Nu anno 2012 zijn er zeven gemeenten in de Rotterdamse regio!

In 1987 kwam Spijkenisse erbij, daarna Rotterdam Crooswijk, vanwaar uit Alivio uitstond. En vanuit Alivio de kersverse gemeente Het Kompas. En laten we ondertussen R’dam X-preszo niet vergeten.

De groei van het Koninkrijk van God – door de inzet van velen – gaat door, als vanzelf.

Film in Dordrecht

Avonden filmvertoning ‘de Schepping’ opnieuw een zegen in Dordrecht
20121001_48Op maandag 1 oktober en dinsdag 9 oktober liep de grote zaal van muziekcentrum Benevia in Dordrecht weer vol met gasten, die in Dordrecht en Sliedrecht waren uitgenodigd om de film ‘de Schepping’ de aarde is getuige te komen bezoeken. In totaal mocht de lokale Adventkerk daar ruim 500 gasten verwelkomen verdeeld over de twee avonden.

De zaal zat ‘lekker vol’ om met elkaar van deze film te genieten.
Het publiek van de avonden was onder de indruk van een interessante presentatie over het onderwerp Schepping en Evolutie.

Tijdens de pauze en na afloop van de film zijn er behoorlijk veel gesprekken geweest over de film en het onderwerp Schepping in de breedte. Daarin mochten we ervaren dat tussen de vele kerkgangers, toch ook hier en daar een gast aanwezig was die niet direct een kerkelijke achtergrond had en serieus geïnteresseerd was in het thema.

Ook werd er ruimschoots genoten van de boeken in de stand van Adventmedia. Van de ruim 100 boeken en boekjes die neer waren gelegd om mee te geven zijn er nog maar vier ‘Schreden van Christus’ over. Ook werden er veel foldertjes van ‘Signs en Glow’ meegenomen.

De gemeente Dordrecht is de eerste Advent-gemeente in Nederland, die ervoor gekozen heeft om de nazorg niet in de kerkdiensten op Sabbat plaats te laten vinden, maar op een door-de-weekse dag; in hetzelfde gebouw, waar ook de film is vertoond.
20121001_59
Tijdens de promotie van de nazorgavonden hebben toch zeker 20 mensen in totaal aangegeven dat zij bij deze avonden aanwezig willen zijn, dat klinkt veelbelovend… En wij hopen op Gods zegen dat we deze gasten goed mogen verwelkomen en onderwijzen.

Vrouwelijke predikanten

Naar aanleiding van het besluit van een aantal unies om vrouwelijke predikanten dezelfde inzegening te geven als hun mannelijke collega’s heeft het voltallige bestuur van de wereldkerk (Generale Conferentie) in haar jaarvergadering op 16 oktober een reactie geformuleerd. Zie link voor de volledige tekst en ook http://news.adventist.org voor meer achtergrond informatie.

klik hiervoor op de de GC statment