Advent 09 2012

Advent 09-12 klein

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen

 

Jan Breure na tragisch ongeval overleden

Jan Breure
Met pijn in ons hart en met diep respect geven wij bericht van het plotseling overlijden van Jan Breure (62).
Vanaf 1987 tot recent heeft Jan zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de werkzaamheden van de inmiddels opgeheven Commissie Onroerend Goed binnen ons Kerkgenootschap (Ned. Unie). Naast zijn inzet voor de Unie was hij ook actief in zijn plaatselijke gemeente Utrecht.  “Wij wensen Nanny en de familie Gods kracht bij het verwerken van dit grote verlies” aldus Wim Altink, unievoorzitter. 

Op de rouwkaart staat vermeld:
“De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats op
woensdag 3 oktober om 15.00 uur in de aula van crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in
Golfclub Kromme Rijn, Sportlaan 6 te Bunnik.

Kom zoals Jan je kende. Hij hield van witte en donkerrode bloemen.”

Kwestie van Kiezen

Vanmorgen liet ik aan een collega de nieuwste aanwinst zien van onze adventistische boekenuitgaven. Deze collega predikant hield het boek in zijn hand en zei “wat ben ik blij dat je me dit laat zien.” Het is inderdaad een prachtig mooi boek met rode kaft met als titel “Een Kwestie van Kiezen – Bijbels Dagboek” geschreven door Reinder Bruinsma. Na zoveel jaar dat bestaande Bijbelse dagboeken bijna uit elkaar vallen door veelvoudig gebruik, is er een nieuwe op de markt. Een aanrader! Met een duidelijk lettertype gaan de 366 pagina’s de hele Bijbel door.

Al geruime tijd gebruik ik dit dagboek zelf – met veel voldoening. Ik had het geluk om het manuscript al eerder in te zien.
Ik ben blij dat we als kleine kerk in staat zijn om met enige regelmaat kwalitatief hoogstaand materiaal uit te geven. Overigens hoeft het voor de prijs echt niet te laten: tot 31 december 2012 is dit dagboek bij het Service centrum van de unie te koop voor € 11,=. Na deze datum is de prijs € 15,=

Wanneer hebben we voor het laatst zelf het boek Ezechiël of Zefanja gelezen? Waarom is de Bijbel soms zo ontoegankelijk of vinden we het moeilijk om de Bijbel echt van Genenis tot Openbaring door te nemen? Dit Bijbels Dagboek trekt geen Bijbelboeken of passages voor. Alle 66 boeken komen aan bod.

U begrijpt het: door middel van deze blog wil ik het laatste product “vers van de pers” van harte bij u aanbevelen. En mooi op tijd om alvast een aantal exemplaren aan te schaffen zodat u straks een treffend geschenk heeft voor bij de kerstboom of bij het helpen realiseren van iemands goede voornemens voor 2013.

Een kwestie van kiezen!

Oog

Vanmorgen tijdens de dienst in de gemeente Rotterdam-Noord – waar ik voorging – was er tijd ingeruimd voor gezamenlijk gebed. In groepjes van twee, of drie personen werd er uitvoerig aandacht gevraagd voor de zieken, de uitdagingen in Rotterdam en het komende uniecongres. Het doet me goed als de gemeente zo onbevangen, eerlijk en open met elkaar bidt. We praten toch al gauw over bijna 200 personen. Er is ook een unie gebedsteam van gemeenteleden die verspreid over het land wonen. Van de kop van Groningen tot het zuiden van Zeeland. Via e-mail houden we contact met elkaar. Bovendien is er elke maandagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur een bidstond op het uniekantoor en dat staat open voor alle uniemedewerkers. Morgen is één van onze laatste vergaderingen van het Algemeen Kerkbestuur. Het spreekt voor zich dat we dan ook met gebed starten.

Dit zijn geen verplichte tradities vanuit het verleden. We zoeken de aanwezigheid van de Levende. We zoeken de richting en wijsheid van de Eeuwige. Alle facetten van Zijn werk en Koninkrijk binnen de gemeente en de unie hebben hun plaats en vallen op hun plek. Zoals puzzle stukjes.

Een congres – zoals het onze over een paar weken – kan slechts een paar dossiers aan. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Je kan niet 10 grote onderwerpen tegelijkertijd aan. Ik geloof dat de Geest ons zal leiden om de onderwerpen die nu aandacht behoeven in het juiste verband aan de orde zullen komen.

Alles hangt met alles samen en er is slechts Eén die echt het geheel kan overzien. Zijn oog en wijsheid is daarom onmisbaar. Bidt en dankt daarvoor!

Wind

BLOG deze week door: Wim Altink,
Een paar berichten in deze blog vanaf onze vakantiestek. Wind in de zeilen
Na de geslaagde en redelijk intensieve dagen van het predikantenconvent in Slovenie was er vorige week tijd om nieuwe ontdekkingen te doen omtrent het bijbelse begrip pneuma ( wind, geest). Het is verrassend om te zien hoeveel het boek Openbaring schatplichtig is aan de oudtestamentische profeteten Ezechiel en Zacharia als het om pneuma gaat. En het is een uitdaging om dat onder woorden te brengen. Je ziet allerlei lijnen lopen, zoals het feit bijvoorbeeld dat Openbaring 4 minstens 7 keer gebruik maakt van Ezechiel 1, waarbij de contekstuele setting verschillend is en qua inhoud opmerkelijke overeenkomsten vertoont.

Gisteren ontving ik een telefoontje of ik binnenkort kan voorgaan in een doopdienst, verder ben ik in mijn gedachten bezig met komend weekend waar we op zondag 9 september een info morgen houden voor afgevaardigden en info middag voor dagvoorzitters, dit alles ter voorbereiding van het uniecongres. Temidden van dit soort dingen lukt het om te genieten van het laatste deel van onze zomervakantie. Er is voldoende wind in de zeilen hier op het meer!

Ten slotte hoop ik dat collega Bert Nab zijn blog weer oppakt, want sinds de laatste van 19 juli mis ik het. Hij heeft een goed excuus, hij is vorige week verhuisd!

Wim Altink,
Voorzitter NUC

counter statistics
.