Advent 07 2012

Advent 07-12 klein

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen

 

Missiontrip Bulgarije

Eerder verschenen op: www.adventjeugdverbond.nl Groepsfoto op vliegveld Dortmund

Een groep van 22 jongeren en 6 begeleiders zijn op 22 juli in alle vroegte vertrokken naar Bulgarije. Onder de vlag van ADRA en AJV zullen ze de komende twee weken in de stad Kyustendil een kinderprogramma voor de Roma gemeenschap verzorgen. Onder de deelnemers werden op de luchthaven Dortmund 800 ballonnen, 600 pennen, 60 t-shirts, 150 frisbees, verschillende basket-, volley- en voetballen verdeeld. Tevens werd er een bijna 2 meter lange tas ingecheckt met volleybal-, voetbal- en basketbalnetten. Bijna alle het materiaal is gedoneerd door het bedrijfsleven.

De jongeren werden in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, verwelkomt door het lokale ADRA team met pizza’s. De zomer in Bulgarije is op dit moment één van de warmste met temperaturen tot ver over de 35 graden Celsius. Toch is de groep voortvarend aan de slag gegaan met het plannen van de verschillende activiteiten en het voorbereiden van de grote opening op maandag.

Roma kinderen

Een tweede project dat al enkele maanden voor de komst van deze groep was gestart, is het opknappen en uitbreiden van één van de woningen in de wijk van de Roma’s. Een gezin van 7 mensen, inclusief een kleine baby, leven op dit moment in een tweekamer-huis met een oppervlakte van krap 25 vierkante meter. In de afgelopen maanden zijn daar twee kamers, een badkamer en een gang aan toegevoegd. De bedoeling is dat in de komende twee weken het huis wordt afgeschilderd, betegeld en van de nodige sanitaire voorzieningen wordt voorzien. Hoewel de verbouwing een kleine vertraging heeft opgelopen zijn Louis van Leeuwen en Piet Koning zeer optimistisch over het slagen van dit project.

Roël Joseph en Roma kinderen

Na een eerste kennismaking met de vrijwilligers vanuit de Roma gemeenschap die de Nederlanders zullen ondersteunen in hun werk, mochten de vrijwilligers de school bezoeken waar ze de komende twee weken een groot deel van hun tijd zullen doorbrengen. Roël Joseph, één van de vrijwilligers, werd al vrij snel door een grote groep kinderen onderwezen in de verfijnde bulgaarse taal. Dit eerste contact met de kinderen maakte al een dusdanige indruk op de vrijwilligers dat Melvin Kok aangaf dat: “alleen deze avond al de hele reis de moeite waard maakte”.

Avondeten in het restaurant

Alya Veder, een lokale project manager van ADRA, benadrukte dat het kinderprogramma zal bijdragen aan de acceptatie van de Roma gemeenschap. “Het feit dat jullie als buitenlanders, interesse hebben in de Roma kinderen en voor hun een programma draaien betekent zoveel voor hun eigenwaarde en begrip voor andere culturen”, aldus Veder. Het project van de Nederlanders wordt met open armen ontvangen door de lokale bulgaarse Adventgemeenschap, waar als enige protestantse geloofsgemeenschap Bulgaren en Roma samen kerken.

Vertrouwen op God

In zijn laatste weblog zegt Reinder Bruinsma dat de kerk niet van ons mensen is, maar uiteindelijk van God (zie http://reinderbruinsma.com). Diezelfde overtuiging kwam naar voren toen Karel van Oossanen – in de tachtiger jaren van de vorige eeuw – de dienst van Woord en Gebed leidde ter nagedachtenis van Freek Voorthuis. Als leider van Gods kudde is het vertrouwen op Gods voorzienigheid van het allergrootste belang.In dat Godsvertrouwen kun je elkaar binnen de kerk ook altijd weer vinden. Hoe verschillend we ook mogen zijn. Daarvoor is echter wel enige discipline vereist. Vroeger werd de kerkdienst ook wel ‘godsdienstoefening’ genoemd. Het vraagt een duidelijke focus om te geloven. Je richt je in gebed, woord en lied op Christus die het Hoofd is van de gemeente, Zijn lichaam. Hij is daadwerkelijk betrokken bij zijn kerk.

Als we die focus verliezen, dan geloven we het allemaal wel. We pakken de rituelen en tradities op, we nemen de regels van de kerkorganisatie ter hand, en we doen wat er ogenschijnlijk van ons verwacht wordt. Dat heeft echter meer met een algemeen religieus gevoel te maken, dan met Bijbels geloven.

Abraham, de vader van alle gelovigen, had te horen en te zien gekregen dat zijn nakomelingen ontelbaar zullen zijn, maar tegelijkertijd is zijn vrouw niet in staat om zwanger te worden. Dat vraagt om een groot geloof. En als dan uiteindelijk hun zoon Isaac geboren is en opgroeit, dan wordt Abraham uitgedaagd door God om zijn enige zoon te offeren. Als je dat goed tot je door laat dringen, dan doet God precies het tegenovergestelde wat hij beloofd heeft: Sara kinderloos en de opdracht geven om je enige zoon prijs te geven. Hoezo een ontelbaar nakomelingschap??

Terugkijkend weten wij dat Gods belofte uitgekomen is – en hoe (denk aan de miljoenen joden, christenen en moslims) – maar Abraham moest wel een “col van de eerste categorie” nemen om zover te komen. We zien dat Abraham bij deze reis ook meende dat hij God een handje moest helpen en verwekt een kind bij Hagar. Ook op andere momenten zien we heel menselijke trekken bij Abraham terug.

Aan de gemeente zijn ook verstrekkende beloften gegeven, maar God stuurt ons vaak een heel andere kant op. Soms is de gemeente zonder perspectief (“kinderloos”) en worden sommigen verzocht door bovenmenselijke uitdagingen (“offeren van Isaak”) . De weg van geloof is dan een kwetsbaar, maar integer en betrouwbaar alternatief.

Met het oog op de toekomst van Gods kerk is het van levensbelang dat wij allen zo’n geloof koesteren. God houdt zich aan zijn beloften!

Zomer preken DVD 2012

Het is inmiddels traditie geworden om een ZOMER DVD met PREKEN te maken en deze beschikbaar te stellen voor alle gemeenten en church plants.

Meestal worden deze dan gebruikt in de zomerperiode als er geen spreker op sabbatmorgen beschikbaar is, en kan deze DVD getoond worden.
Ook is het een goede oplossing personen die niet naar de gemeente kunnen komen maar dit wel zelf thuis kunnen bekijken.
Set is Deel 1 en 2 bestaat uit totaal 2 DVD`s voor € 5,-

Preek van deel1 :
ds. Wim Altink ` Maak je geen zorgen` tekstgedeelte: Matteus 6: 25 – 34
ds. Lex van Dijk `Jezus zag hem liggen!` tekstgedeelte: Joh. 5 : 1 – 9

deel 2
ds. Gerard Frenk `De betekenis van de Messias.` tekstgedeelte Micha 5: 1 – 3
ds. Jeroen Tuinstra

Bestellen kan via de Webwinkel staat onder menu [Multimedia].

Deze zomer

Deze zomer hebben mijn vrouw en ik onze vakantie in tweeën geknipt. Normaal gesproken gaan we jaarlijks de laatste drie weken van augustus er op uit, maar nu hebben we al een week genomen (eind juni) en is er nog wat tegoed eind augustus.Het is verbazingwekkend wat een week in de zon (Denemarken!) kan doen. De vaste stek waar we gebruik van maken aan de oostkust van Sjaelland is voorzien van een buitengewoon aangename hangmat. De zon en wind doen de rest. Toen ik op de regenachtige Open Dag (24 juni jl.) vertelde dat ik zo dadelijk richting Denemarken zou reizen, waren de blikken veelzeggend. Is er uit het Noorden enige zon te verwachten?

We zaten op de boot van Puttgarden naar Rodby en de zon brak door. Wij merken de afgelopen 32 jaar dat schijn bedriegt. Je verwacht dat Scandinavië een grijze zomer levert, maar onze ervaring is anders. Bovendien zijn de dagen er langer dan hier.
Ieder heeft zo zijn eigen voorliefde voor de vakantie bestemming. En vakantiefolders kunnen niet altijd bieden wat op de mooie plaatjes staat. Schone schijn.

Ook in de gemeente is niet alles zo als het in eerste instantie lijkt. Schijn bedriegt. Soms is er een grote mond, terwijl er onzekerheid achter schuilt. Soms is er een grote bescheidenheid, terwijl er onverwachte initiatieven naar voren komen. In de manieren van evangeliseren zijn er net zoveel mogelijkheden als de kerk leden heeft! Terwijl we anderen in onze kerk soms willen voorschrijven hoe zij zouden moeten leven en getuigen.

Het is heel gemakkelijk om een oordeel te hebben over een ander persoon of ander land, terwijl de zon deze zomer wel eens te vinden zou kunnen zijn waar u haar het minst verwacht!
Sunflowers

counter statistics
.