Vrouwenraad gelanceerd

Vanaf deze week is de Adventkerk in Nederland een vrouwenraad rijker. De vrouwenraad bestaat uit zeven vrouwen. Vijf van deze vrouwen vertegenwoordigen de vijf districten in Nederland en worden bijgestaan door twee vrouwen van de Nederlandse Unie.
v.l.n.r. (boven): Miranda, Esther, Heidi en July
v.l.n.r. (onder): Madelon, Brendalee en Dominique

Tot onze vreugde starten de afgelopen jaren steeds meer gemeenten van onze kerk in Nederland met een vrouwenpastoraat. Om dit goed in kaart te brengen inventariseert de vrouwenraad het komende half jaar in welke gemeenten er een actief vrouwenpastoraat aanwezig is.

Daarnaast zal de vrouwenraad één keer per jaar een programma voor alle vrouwen verzorgen. Dit vindt voor het eerst plaats op zaterdag 8 juni 2013. Bijzonder is dat de vrouwenraad dit programma op vijf plaatsen in Nederland tegelijkertijd aanbiedt.

Samenstelling Vrouwenraad:
District Zuid-Oost: Brendalee Elisabeth
District Noord-Oost: Miranda Broekhuis
District Midden: Esther Ocheng
District Noord-West: July Everts
District Zuid-West: Dominique van Dillenburg
Nederlandse Unie: Heidi Grit
Nederlandse Unie: Madelon Comvalius