Naar aanleiding van het besluit ten aanzien van de drankjesverkoop wil de Nederlandse Unie graag een toelichting geven.De Nederlandse Unie heeft de wens om de Open Dag zo veel mogelijk kostendekkend te maken. Voorgaande jaren werd dit evenement bijna volledig gesubsidieerd door de Unie. De reden voor de verhoging van de kosten voor een standplaats heeft hier ook mee te maken, het eerste verschil met de eerdere Open Dagen.

De tweede maatregel is dus tevens in het leven geroepen om de Open Dag zo veel mogelijk kostendekkend te maken. Samen met ADRA organiseert de Unie de drankjesverkoop, waarmee bijvoorbeeld de huur van het materiaal wordt bekostigd. Daarnaast gaat ook een deel van de inkomsten naar ADRA.

Tevens is de Nederlandse Unie van mening dat het niet eerlijk is om de verhoging van de inkomsten alleen te verhalen op de standplaatshouders. De verkoop van drankjes is een praktische manier om ook de bezoekers een kleine bijdrage te laten leveren aan de kosten die gemaakt worden aan het draaien van deze dag.

Op de website is een lijst met drankjes geplaatst. (aganda) Wanneer een standplaatshouder een drankje wil aanbieden die niet op de lijst staat wil kunt u contact met de organisatie opnemen via mrahajaan@adventist.nl.

Naast een poging om inkomsten te genereren wordt er zeker ook getracht om de uitgaven te verlagen en op een andere manier te verdelen. Dit jaar is er bijvoorbeeld voor gekozen om geen springkussen te huren, hiermee wordt ook een deel van de uitgaven gedrukt.

Hierbij hopen wij op uw begrip rondom de veranderingen. Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 24 juni.

Delen:

boek

Plaats een reactie