Contact 02 2012

De Adventkerk publiceert regelmatig tijdschriften en boeken.
Op deze pagina kunt u hiervan een aantal digitale versies vinden en downloaden, door op het plaatje te klikken.

contact 02-12 klein

Contact 02-12
Kalender 02-12

Advent 05 2012

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen

Advent 05-12 klein

Zendingsbericht uit Rotterdam

Misschien hoort u wel eens van die zendingsberichten uit verre landen, waar het succes van de kerk immens groot is. Doopdiensten met duizenden tegelijk, de achttiende universiteit van onze kerk in Afrika, etc.In ons land is het allemaal veel weerbarstiger. Maar soms zijn er van die dagen dat er ook een mooi zendingsbericht over ons land te melden is. Bijvoorbeeld vandaag Rotterdam.

In Rotterdam-Zuid werden acht nieuwe leden d.m.v. de doop aan de gemeente toegevoegd. Iemand die enige ervaring heeft in het “winnen van mensen voor het Koninkrijk” weet dat zoiets in ons land een aardige prestatie is.

In de middaguren waren vooral Surinaamse geloofsgenoten in de Adventkerk Rotterdam-Noord bijeen om de vorderingen van ons kerkenwerk te beluisteren uit de monden van de leidende broeders (voorzitter en secretaris) van de Surinaamse Zending. Het is van belang om de banden tussen beide landen aan te halen. Binnenkort zal overigens ds. Roël Blackman zijn woning aan de Kalmoesstraat in Apeldoorn verlaten en zal hij samen met zijn vrouw zich weer gaan vestigen in Suriname om daar de kerk als predikant te dienen.

In Rotterdam-Oost werd vandaag een nieuwe adventgemeente gesticht: X-preszo. Deze nieuwe gemeente begint met 140 volwassenen en kinderen en gaat een zonnige toekomst tegemoet (zie ook het nieuwsbericht hierover op deze site). Verder zij vermeld dat de volgende nieuwe adventgemeente in Rotterdam-Zuid (Het Kompas) binnenkort geïnstalleerd zal worden.

Zomaar een rondje Rotterdam. Zij telt haar zegeningen, zeker vandaag.

Weer nieuwe gemeente!

Op zaterdag 26 mei werd in Rotterdam-Oost een nieuwe gemeente van de zevende-dags adventisten geïnstalleerd. Het is de derde nieuwe adventgemeente in Nederland van dit jaar! En er volgt nog een vierde nieuwe gemeente in september, eveneens in Rotterdam. De andere nieuwe adventgemeenten zijn gestart in Utrecht (Uniek) in februari jl. en in Purmerend (Het Middelpunt) in maart jl. De nieuwe gemeente in Rotterdam-Oost heeft expres een unieke naam: X-preszo. Het verwijst naar gezellig samenzijn rondom het lekkere schuimige vocht van koffie, naar ‘met opzet zo kerk zijn’ en naar X als vroegchristelijke symbool van de eerste letter van het Griekse woord Xristos, Christus. Zeven jaar geleden begon een kleine groep o.l.v. Steven en Renate Hazel om deze drie aspecten uit te werken en nu, anno 2012, is er een dynamische en vitale nieuwe gemeente met 140 volwassenen en kinderen!

Wat is het geheim? Het geheim is de natuurlijke gastvrijheid. Iedereen voelt zich welkom en er is een warm onthaal. Er zijn huiskringen waar met grote regelmaat gesproken kan worden over persoonlijke zaken terwijl de Bijbel op schoot ligt. Tenslotte is er aandacht voor de buurt onder de noemer “Care and Share”. Elke maand is er een kerkdienst die alleen gericht is op praktische hulp. Er worden dan twee volle boodschappentas gemaakt door de leden. En deze tassen vinden hun weg in de buurt voor hen die soms in wanhoop niet weten wat zij hun kinderen te eten zullen geven. Zie voor meer informatie: www.x-preszo.nl

“De Nederlandse Unie van Adventkerken is trots op X-preszo, en de andere nieuwe gemeenten. Maar zij is ook trots op die gemeenten, o.a. Utrecht (en vele anderen), waar in een bestaande gemeente weer nieuw leven wordt geblazen” aldus unievoorzitter, ds. Wim Altink, die vandaag in Rotterdam-Oost aanwezig was en samen met vijf predikanten alle betrokkenen van X-preszo de gemeentezegen van God meegaf.

Dat X-preszo leeft, bleek wel uit het feit dat de dienst werd afgesloten met een doopplechtigheid door plaatselijk predikant ds. Martin Altink en er twee nieuwe leden werden verwelkomd!

Open dag drankjesverkoop

Naar aanleiding van het besluit ten aanzien van de drankjesverkoop wil de Nederlandse Unie graag een toelichting geven.De Nederlandse Unie heeft de wens om de Open Dag zo veel mogelijk kostendekkend te maken. Voorgaande jaren werd dit evenement bijna volledig gesubsidieerd door de Unie. De reden voor de verhoging van de kosten voor een standplaats heeft hier ook mee te maken, het eerste verschil met de eerdere Open Dagen.

De tweede maatregel is dus tevens in het leven geroepen om de Open Dag zo veel mogelijk kostendekkend te maken. Samen met ADRA organiseert de Unie de drankjesverkoop, waarmee bijvoorbeeld de huur van het materiaal wordt bekostigd. Daarnaast gaat ook een deel van de inkomsten naar ADRA.

Tevens is de Nederlandse Unie van mening dat het niet eerlijk is om de verhoging van de inkomsten alleen te verhalen op de standplaatshouders. De verkoop van drankjes is een praktische manier om ook de bezoekers een kleine bijdrage te laten leveren aan de kosten die gemaakt worden aan het draaien van deze dag.

Op de website is een lijst met drankjes geplaatst. (aganda) Wanneer een standplaatshouder een drankje wil aanbieden die niet op de lijst staat wil kunt u contact met de organisatie opnemen via mrahajaan@adventist.nl.

Naast een poging om inkomsten te genereren wordt er zeker ook getracht om de uitgaven te verlagen en op een andere manier te verdelen. Dit jaar is er bijvoorbeeld voor gekozen om geen springkussen te huren, hiermee wordt ook een deel van de uitgaven gedrukt.

Hierbij hopen wij op uw begrip rondom de veranderingen. Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 24 juni.