Op 22 en 23 april vond het uniecongres plaats bij onze Oosterburen. De afgevaardigden van de Noord-Duitse Unie van Zevende-dags Adventisten met haar hoofdkantoor in Hannover verkozen tijdens dit congres hun nieuwe voorzitter: Ds. John Naether (51). De Noord-Duitse Unie bestaat uit 19.715 volwassen gedoopte leden in 345 gemeenten, verdeeld over vier conferenties. Duitsland is verdeeld over twee unies: de Noord-Duitse Unie en de Zuid-Duitse Unie.

nieuwe voorzitter
Naether John is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Geboren in Keulen, studeerde hij geschiedenis en Engels in Keulen en is opgeleid aan de Adventistisch theologische hogeschool in Marienhöhe, Darmstadt. Als predikant was hij 14 jaar in Hannover, Braunschweig en Wolfsburg. Sinds 2001 was hij voorzitter van de Zevende-dags Adventisten in Nedersaksen en Bremen.

Naether volgt Ds. Klaus Van Treeck (59) op, die sinds 2004 de leiding had binnen de Noord-Duitse Unie. Hij stelde zich niet opnieuw verkiesbaar omdat hij “een aantal nieuwe uitdagingen aan wilde gaan in zijn carrière”. Van Treeck wordt directeur van het Instituut voor Permanente Vorming (IFW) en Christian Ministries (ICD).
Pastor Friedbert Hartmann (53) werd voor nog eens vijf jaar bevestigd in zijn functie als vice-voorzitter en de secretaris van de Noord-Duitse Unie, evenals penningmeester Guenter Brecht (63). Verder werden de volgende personen herkozen: Anne Katrin Blum (vrouwenpastoraat), Ds. Karl-Heinz Walter (communicatie) en Ds. Wilfried Schulz (gemeente groei). Nieuw in de Jeugdafdeling, Scouting en kinderen is Ds. Bert Seefeldt (35). Hij voerde deze taak reeds uit voor de conferentie Nedersaksen en Bremen.

Met 160 stemmen voor en 47 stemmen tegen, besloten de afgevaardigden tevens dat binnen de Noord-Duitse Unie voortaan ook de vrouwelijke predikanten, net zoals hun mannelijke collega’s, vanaf heden worden ingezegend. Dit besluit is niet in overeenstemming met het huidige beleidsstandpunt van de wereldkerk van Zevende-dags Adventisten.

De leiding van de wereldwijde Adventkerk heeft van alle 13 regio’s (divisies) gevraagd om met een standpunt te komen omtrent de theologische visie rondom inzegening. Daarbij speelt de vraag over de inzegening van vrouwen tot predikant een belangrijke rol. De opvattingen van de 13 divisies zullen in 2014 op wereldniveau (Generale Conferentie, GC) besproken worden en vervolgens zal vanuit de GC een voorstel worden gebracht over het onderwerp van inzegening van vrouwelijke predikanten naar het wereldcongres in juni 2015. De ruim 2000 afgevaardigden vanuit de hele wereld zullen dan ten slotte een besluit hierover nemen.

[BRON: Advenistische Pers Duitsland (APD) ] – een uitvoeriger artikel (in Duits) is te vinden op http://www.adventisten.de/news/news/datum/2012/04/24/norddeutscher-verband-der-adventisten-unter-neuer-leitung/

Delen:

boek

Plaats een reactie