Advent 04 2012

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden,
klik hier om het blad digitaal te kunnen lezen.

Advent 04-12 klein

Vrouwen in Noord-Duitsland kunnen worden ingezegend als predikanten

Op 22 en 23 april vond het uniecongres plaats bij onze Oosterburen. De afgevaardigden van de Noord-Duitse Unie van Zevende-dags Adventisten met haar hoofdkantoor in Hannover verkozen tijdens dit congres hun nieuwe voorzitter: Ds. John Naether (51). De Noord-Duitse Unie bestaat uit 19.715 volwassen gedoopte leden in 345 gemeenten, verdeeld over vier conferenties. Duitsland is verdeeld over twee unies: de Noord-Duitse Unie en de Zuid-Duitse Unie.

nieuwe voorzitter
Naether John is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Geboren in Keulen, studeerde hij geschiedenis en Engels in Keulen en is opgeleid aan de Adventistisch theologische hogeschool in Marienhöhe, Darmstadt. Als predikant was hij 14 jaar in Hannover, Braunschweig en Wolfsburg. Sinds 2001 was hij voorzitter van de Zevende-dags Adventisten in Nedersaksen en Bremen.

Naether volgt Ds. Klaus Van Treeck (59) op, die sinds 2004 de leiding had binnen de Noord-Duitse Unie. Hij stelde zich niet opnieuw verkiesbaar omdat hij “een aantal nieuwe uitdagingen aan wilde gaan in zijn carrière”. Van Treeck wordt directeur van het Instituut voor Permanente Vorming (IFW) en Christian Ministries (ICD).
Pastor Friedbert Hartmann (53) werd voor nog eens vijf jaar bevestigd in zijn functie als vice-voorzitter en de secretaris van de Noord-Duitse Unie, evenals penningmeester Guenter Brecht (63). Verder werden de volgende personen herkozen: Anne Katrin Blum (vrouwenpastoraat), Ds. Karl-Heinz Walter (communicatie) en Ds. Wilfried Schulz (gemeente groei). Nieuw in de Jeugdafdeling, Scouting en kinderen is Ds. Bert Seefeldt (35). Hij voerde deze taak reeds uit voor de conferentie Nedersaksen en Bremen.

Met 160 stemmen voor en 47 stemmen tegen, besloten de afgevaardigden tevens dat binnen de Noord-Duitse Unie voortaan ook de vrouwelijke predikanten, net zoals hun mannelijke collega’s, vanaf heden worden ingezegend. Dit besluit is niet in overeenstemming met het huidige beleidsstandpunt van de wereldkerk van Zevende-dags Adventisten.

De leiding van de wereldwijde Adventkerk heeft van alle 13 regio’s (divisies) gevraagd om met een standpunt te komen omtrent de theologische visie rondom inzegening. Daarbij speelt de vraag over de inzegening van vrouwen tot predikant een belangrijke rol. De opvattingen van de 13 divisies zullen in 2014 op wereldniveau (Generale Conferentie, GC) besproken worden en vervolgens zal vanuit de GC een voorstel worden gebracht over het onderwerp van inzegening van vrouwelijke predikanten naar het wereldcongres in juni 2015. De ruim 2000 afgevaardigden vanuit de hele wereld zullen dan ten slotte een besluit hierover nemen.

[BRON: Advenistische Pers Duitsland (APD) ] – een uitvoeriger artikel (in Duits) is te vinden op http://www.adventisten.de/news/news/datum/2012/04/24/norddeutscher-verband-der-adventisten-unter-neuer-leitung/

Koninginnedag

A.s. maandag viert Nederland Koninginnedag. De tijd dat ik met onze dochters op de Vrijmarkt zat, is voorbij. Ook het kijken naar ringsteken en zaklopen ligt achter me. Het spreekt met niet echt aan om a.s. maandag met de trein naar Amsterdam te gaan. Eigenlijk is het gewoon prettig om een vrije dag te hebben. En ik hoorde van de week ook al zeggen “lekker lang weekend.” Als ik zie hoe onze Koningin haar werk heeft opgepakt na het dramatisch ongeval van haar zoon een paar weken geleden, dan heb ik daar veel respect voor. Zij zal regelmatig met haar gedachten bij hem zijn en zijn gezin in Londen, en toch doet zij haar werk. Zij laat zien dat tegenslagen haar niet weerhouden om haar taak te blijven uitoefenen.

En dat is des te meer inspirerend gezien het feit dat zij reeds lang de gepensioneerde leeftijd is gepasseerd. Piloten stoppen met 56 jaar, maar onze 74-jarige vorstin blijft gerust in de cockpit zitten. Haar rol als bestuurder vervult zij nog steeds goed. Zij schuwt zich niet om op gezette tijden een visie voor Nederland neer te leggen en zij toont betrokkenheid in alle medelanders.
En haar visie op een open, sterk en tolerant Nederland komt vooral naar voren zonder woorden. Zoals nu. Geen toespraak over ‘geroepen tot een opdracht’ of iets dergelijks. Gewoon doen.

Het is geen overbodige luxe haar voorbeeld ons eigen te maken.

counter statistics
.

Onbeperkt in de Kerk! (GOF traject 11)

Heel lang ziek, moeilijk ter been, niet goed kunnen leren, horen of zien…
We kennen allemaal wel iemand met een vorm van een beperking. De Adventist Special Needs Association (ASNA) schenkt al 10 jaar aandacht aan het leven met beperkingen binnen de Britse adventgemeenten. Drie van hun ervaringsdeskundigen gaan tijdens het Grote opdrachtfestival (GOF) hun visie en ervaringen delen.

Ook gaan Karen Weeks, Sophia Nicholls en ds. Patrick Johnson kijken naar de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg binnen de lokale gemeenten in Nederland.

Lijkt het je wat om ervaringen uit te wisselen? Wil je weten hoe je zelf een visie kan ontwikkelen? Meld je dan aan voor 1 mei as!

Wat: ASNA: Onbeperkt in de Kerk (traject 11)
Wanneer: 17-20 mei 2012
Waar: Huis ter Heide
Prijs: vanaf 45 Euro
Stuur voor info en/of aanmelding een e-mail naar rdingjan@adventist.nl

Aankondiging: 1ste ASI Nederland Conferentie

Op 12 mei 2012 organiseert ASI Nederland haar 1ste conferentie met als thema ‘ Kom nu in actie’. De conferentie vindt plaats in de Adventkerk van Den Haag, Robijnhorst 197 en duurt van 15:30uur tot 21:00uur.ASI Nederland wil een platform zijn, waar Adventisten uit Nederland en Europa hun ervaringen en kennis over evangeliseren met elkaar delen. Vanuit Europa zullen Ruben Diaz van ASI Europa en Jan Harry Cabungal van Europe 4 Jesus hun ervaringen vertellen. Nederlandse Adventisten krijgen de kans om financiele steun te krijgen voor hun evangelisatieproject.

Kom nu in actie
Het thema voor de conferentie is ‘ Kom nu in actie’. In Mattheus 28:18-20 geeft Jezus ons de opdracht om het evangelie wereldwijd te verkondingen. Overal ter wereld verkeren mensen in grote onzekerheid. Er zijn grote problemen op het gebied van de natuur en de economie. De verschillen tussen rijk en arm worden steeds groter en ongeveer 1 miljard mensen hebben dagelijks honger. Het is daarom tijd om nu in actie te komen en de mensen te vertellen over onze koning Jezus Christus en Zijn spoedige wederkomst.

Muziek en lekker eten
De conferentie zal worden opgeluisterd door verschillende zanggroepen. Een Adventistisch/Indonesisch cateringsbedrijf zal het avondeten verzorgen. De kosten hiervoor zijn € 10,- p.p. Reserveringen voor het avondeten kunnen gedaan worden door een overboeking te doen naar 68.34.26.834 t.n.v. ASI Nederland o.v.v. Avondeten ASI Conferentie. Reserveren voor maandag 7 mei.

Meer informatie
Voor meer informatie kan men terecht bij Lambro Triantos, secretaris van ASI Nederland. Telefoonnummer 078-6200960 of mail naar secretaris@asi-nederland.nl . ASI Nederland heeft ook een eigen Facebook pagina en is op zoek naar vrienden.