Inspiratie

Onlangs las ik dat iemand bij een groot verzekeringskantoor de functie van chief inspiration officer (CIO) heeft. Een aardige variant op chief executive officer (CEO). Daarnaast kennen we ook binnen het bedrijfsleven de term chief Financial officer (CFO).Vandaag heb ik samen met de penningmeester en de secretaris een plan van aanpak t.a.v. de financiën geschreven. A.s. zondag zullen we in het Algemeen Kerkbestuur ook de Balans 2011 bespreken. Ben ik als leidinggevende een CFO? Wel, ik zou die titel niet voor me zelf willen opeisen, want in de eerste plaats is de penningmeester de CFO binnen onze kerkorganisatie. Aan de andere kant is het niet onbelangrijk om als voorzitter leidend en initiërend te zijn op het gebied van de pecunia.

Aardig wat van mijn werktijd wordt besteed aan het voorbereiden, het leiden en evalueren van vergaderingen. Welk onderwerp gaat naar welke commissie? Wanneer is het rijp om naar een volgende bestuursorgaan te brengen? Hoe verhouden de verschillende besturen tot elkaar? Nu zijn we geen multinational en hebben we geen ingewikkelde bestuursstructuur, toch luistert het nauw om bestuursmatig de juiste weg te bewandelen. Ben ik een CEO? Puur bedrijfsmatig gesproken wel, maar de kerk is meer dan een bedrijf.

Het gaat in de kerk om mensen. Mensen samen onderweg, zoekend, vallend en weer opstaan. Kwetsbaar en zich open willen stellen voor God. De Geest waait waarheen Hij wil. Dan komen er andere dimensies dan het financiële of het bestuursmatige op je pad.

In de eerste plaats ben ik predikant, een geestelijk leider. Ik voel me aangetrokken tot de taak van CIO (chief inspiration officer). Het is vooral mijn taak om vanuit de ideële basis van onze kerk de organisatie leiding te geven. Om te durven spreken over begrippen als vergeving, hoop, zorg en liefde. En dit alles – hierboven in een notendop beschreven – maakt mijn taak zo boeiend. Ik kan geen schaap met vijf poten zijn, maar het is een pikante uitdaging om als CIO tegelijkertijd CEO en CFO te zijn.

Uiteindelijk doe ik dit niet alleen. Er is een goed team en een geweldige Teamleider.

counter statistics
.