Een klein compendium voor een uniecongres

De redactie van een tijdschrift, zoals bijvoorbeeld van de Libelle, leeft altijd een beetje in de toekomst. De themanummers voor Kerst worden al in de zomer bedacht.
Iets dergelijks maken we nu mee op het uniekantoor. Omdat de afgevaardigden van het uniecongres in 2007 hebben besloten dat de verslagen van het Algemeen Kerkbestuur (AK) eerder op de deurmat van de afgevaardigden van 2012 moeten liggen (medio mei), is het nu een druk verkeer van documenten. Over luttele dagen zullen de rapporten naar de drukker gaan. Ook op een andere manier komt de toekomst dichterbij.

Afgelopen woensdag heeft het Management Team van de unie een voorstel aangenomen t.a.v. de locatie van de Toogdag van 2013. Dit voorstel zal naar het AK gebracht worden. In dit voorstel wordt de Breehoek in Scherpenzeel als reële optie gezien voor de Toogdag locatie. Overigens zijn we geen onbekenden daar. De Kidsrally viert er jaarlijks haar kinderfeest, het Jeugdcongres gaat er dit jaar weer eens heen en morgen vindt er in de Breehoek de districtsdag van Midden Nederland plaats. Tenslotte: ook het uniecongres zelf op zondag 28 oktober en zondag 4 november slaat haar vleugels uit op deze Scherpenzeelse pleisterplaats.

Kortom: we zijn – of het nu willen of niet – al aardig bezig met de komende dingen van het congres en de traditionele Toogdag erna. Onwillekeurig gaan dan ook je gedachten naar hoe het zal gaan in die grote Breehoekse Sporthal, die zondagen eind oktober en begin november.

Dit brengt mij tot een piepklein compendium voor een uniecongres:
1. de kerk is van ons allemaal – geef daarom ruimte aan allemaal;
2. elk verslag is een verslag van zegeningen én van die zaken die (nog) gerealiseerd konden worden;
3. elke opmerking/vraag over een verslag benoemt zowel zegeningen én die zaken die (nog) niet gerealiseerd konden worden;
4. elke opmerking/vraag is in de eerste plaats een opmerking/vraag aan de vraagsteller zelf: wat ik (als AK lid of afgevaardigde) in de ander wens, doe ik dat zelf ook?
5. het uniecongres is niet alleen een levendige en eerlijke dialoog tussen afgevaardigden en vertegenwoordigers van het AK, maar is ook een levendige, en eerlijke dialoog tussen afgevaardigden onderling;
6. ook afgevaardigden bevragen elkaar onderling – via de dagvoorzitter – over het functioneren van de kerk in de breedte en elkaars taak als afgevaardigde;
7. een kerkelijk congres is een speciale tak van sport: het is meer dan alleen maar een democratisch gebeuren. Het is ook omgaan met Gods aanwezigheid en vertrouwen op Zijn Geest;
8. een kerkelijk congres is daarom uiteindelijk ook een vertrouwen in elkaar;
9. de voorbereiding op het congres is niet alleen nu de verslagen af hebben en een Toogdag plannen;
10. de belangrijkste voorbereiding is nú al in gesprek gaan met elkaar. Dan hebben we op de beide zondagen van het congres zelf, voldoende tijd om Gods visioen voor Zijn kerk in de Nederlandse toekomst te bespreken en te bepalen.

counter statistics
.