Newbold College mag Friedensau diploma’s verstrekken

Newbold College in Engeland, het opleidingsinstituut van de Trans-Europese Divisie, heeft er een belangrijke partner bij: Theologische Hochschule Friedensau in Duitsland. Gedetailleerde discussies in de afgelopen zes maanden met de Staat erkende Zevende-dags Adventisten universiteit (Friedensau) in Duitsland hebben erin geresulteerd dat Newbold College in Engeland toestemming wordt verleend om diploma’s voor theologische opleidingen uit te reiken op naam van de Theologische Hochschule Friedensau.

Dit is uitstekend nieuws voor Newbold College, waar de Nederlandse theologie studenten zich voor bereiden voor hun ambt als predikant. Op deze wijze heeft Newbold College zowel een Britse als Duitse accreditatie op zak.

Dr Ninow (rector van Friedensau) was vorige week blij te kunnen aankondigen dat de autoriteiten van de Duitse overheid in Magdeburg een ‘absolute ja’ aan dit plan konden verbinden.