Spreker: John Sanches
Thema: Geloof en geestelijke gezondheid

Deze studiedag heeft als doel de deelnemers bewust te maken van het effect van spiritualiteit en geloof als beschermingsmechanismen op de algehele gezondheid.
Gekeken wordt naar de invloed van geloof op het geestelijke en emotionele welzijn en de invloed van het Woord van God op het algehele functioneren.
Wat is de invloed van gebed, bijbelstudie, aanbidding en voorbede op de gesteldheid en het gedrag van de mens? Onderzoeken uit de psychologie en psychiatrie laten hun invloed zien. Tevens zal er uitgebreid stilgestaan worden bij het geloof en de rol van de eredienst als Gods therapie op weg naar de terugkeer van Jezus.

aanmelden

Delen:

boek

Plaats een reactie