Congres van de liefde

Deze week heeft de secretaris van de Nederlandse Unie een brief gestuurd naar alle gemeenten om de plaatselijke afgevaardigden t.b.v. het unie congres 2012 vast te stellen. Hoewel het congres pas in het najaar plaatsvindt (zondag 28 oktober en zondag 4 november) is het van belang om de nodige voorbereidingen op tijd te laten plaatsvinden.

Vanmorgen in de gemeente Amsterdam Bon Notisia genoot ik van de zang van een mannenkwartet. Het lijkt me een heel goed idee om deze mannenbroeders te laten zingen aan het begin van het uniecongres. De vertolking van “Amazing Grace” zal ook in de zalen van Kulturhus Scherpenzeel (daar vindt het congres dus plaats) goed klinken.

Het congres gaat veelal om de inhoud. Verslagen, rapporten, vragen en antwoorden. En die inhoud moet er zijn. Alleen de zakelijke inhoud is niet genoeg. Het is een congres van een kerk. En een kerk wordt niet alleen bepaald door dogma’s, diensten en papieren dikdoenerij. Dan worden we door de rapportage molen verslagen.

De inhoud van de kerk wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom stel ik voor dat het congres 2012 het  ‘Congres van de Liefde’ wordt.  Liefde (agape) in het Nieuwe Testament staat voor de kernwaarden van de kerk: acceptatie, vergeving, vrede.
Het zou geweldig zijn als we als afgevaardigden te midden van alle zakelijke beslommeringen deze kernwaarden laten prevaleren.  Congres van de liefde.

counter statistics
.