De Duitse adventist H. Stöber heeft een film gemaakt over de schepping. Deze film heeft vele duizenden mensen geboeid in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

schepping

Het projectteam “De schepping” brengt in het voorjaar de film naar Nederland. De Nederlandse Unie vindt het van groot belang dat gemeenten getuigen van hun geloof. Ook via deze weg wordt dat gedaan. In die zin kan de Nederlandse Unie dit initiatief waarderen.

De film is een bijdrage in het getuigenis van het geloof in God als Schepper van hemel en aarde. Ook laat het zien dat God nog steeds scheppende bezig is en daardoor hoop geeft, in de maatschappij, in de kerk en in persoonlijke levens. Deze film bestaat uit twee gedeelten.
In het eerste deel wordt ingegaan op argumenten met betrekking op schepping en evolutie. In het tweede gedeelte van de film wordt de zevendaagse scheppingsweek in beeld gebracht.

De Nederlandse Unie wil een kanttekening maken ten aanzien van de spreker in het eerste gedeelte, Dr. Walter Veith. Zijn vakgebied is biologie en vanuit die expertise levert hij een bijdrage aan deze film. Dr. Veith wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De Nederlandse Unie distantieert zich van een aantal van zijn theologische standpunten, zoals Bijbelvertalingen, Islam enz. Daarvan is echter in deze film geen sprake; daarin gaat het alleen om schepping of evolutie. De Nederlandse Unie ziet het komende seizoen als een pilot.

Het projectteam en de Nederlandse Unie zullen medio 2012 een tussentijdse evaluatie houden om de plaatselijke projecten die gepland zijn voor de tweede helft van dat jaar met de opgedane ervaringen te begeleiden.

Delen:

boek

Plaats een reactie