Maandag 28 november 2011 is mw. Danielle Koning aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor in de Godgeleerdheid.

De these luidt “Importing God – The Mission of the Ghanaian Adventist Church and Other Immigrant Churches in the Netherlands”. Het gaat o.a. over de vraag in hoeverre migrantenkerken in Nederland autochtone Nederlanders bereiken met het evangelie (de zgn. “reversed mission”). Een belangrijke casus in haar studie was de Ghanese Adventkerk in Amsterdam Zuidoost. Deze gemeente is momenteel ook haar thuisgemeente.

Danielle Koning is de dochter van ds. Henk en Jeanette Koning.  Naast familie en vrienden, waren er verschillende predikanten van de Adventkerk aanwezig. Prof. dr. Rudy van Moere (universiteit Brussel) en predikant van de Adventkerk liep mee in de stoet van hoogleraren.


De Adventkerk in Nederland en België mag zich opnieuw verheugen in een promovendus die de doctorsgraad behaalt. In de afgelopen drie jaar viel deze eer te beurt aan de volgende adventisten: Willem van Rhenen (gemeente Huis ter Heide), Anjo Draaisma (destijds betrokken bij church plant Almere-Sion, nu in Suriname), Oliver Glanz (gemeente Zoetermeer), Rudy van Moere (gemeente Antwerpen).

“De studie van Danielle Koning kan de Adventkerk in Nederland helpen om wegen te vinden hoe de groeiende adventistische migrantengemeenten een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de autochtone Nederlandse bevolking met het evangelie van Jezus Christus” zegt ds Wim Altink (unievoorzitter). 

Delen:

boek

Plaats een reactie