mw. Danielle Koning gepromoveerd.

Maandag 28 november 2011 is mw. Danielle Koning aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor in de Godgeleerdheid.

De these luidt “Importing God – The Mission of the Ghanaian Adventist Church and Other Immigrant Churches in the Netherlands”. Het gaat o.a. over de vraag in hoeverre migrantenkerken in Nederland autochtone Nederlanders bereiken met het evangelie (de zgn. “reversed mission”). Een belangrijke casus in haar studie was de Ghanese Adventkerk in Amsterdam Zuidoost. Deze gemeente is momenteel ook haar thuisgemeente.

Danielle Koning is de dochter van ds. Henk en Jeanette Koning.  Naast familie en vrienden, waren er verschillende predikanten van de Adventkerk aanwezig. Prof. dr. Rudy van Moere (universiteit Brussel) en predikant van de Adventkerk liep mee in de stoet van hoogleraren.


De Adventkerk in Nederland en België mag zich opnieuw verheugen in een promovendus die de doctorsgraad behaalt. In de afgelopen drie jaar viel deze eer te beurt aan de volgende adventisten: Willem van Rhenen (gemeente Huis ter Heide), Anjo Draaisma (destijds betrokken bij church plant Almere-Sion, nu in Suriname), Oliver Glanz (gemeente Zoetermeer), Rudy van Moere (gemeente Antwerpen).

“De studie van Danielle Koning kan de Adventkerk in Nederland helpen om wegen te vinden hoe de groeiende adventistische migrantengemeenten een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de autochtone Nederlandse bevolking met het evangelie van Jezus Christus” zegt ds Wim Altink (unievoorzitter). 

Mail storing @adventist.nl

UPDATE: 07-12-2012: e-mail problemen zijn opgelost.
De storing is ontstaan door dat de server een stroomstoring heeft gehad. Inmiddels wordt er plannen gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.  Bij vragen of problemen mail ICT@adventist.nl

Sinds woensdagavond 19.00 uur kampt adventist.nl met een mail storing. Vanwege een probleem in het datacentre, de locatie waar onze mailserver draait, kunnen wij geen mail ontvangen. Alle e-mailadressen met @adventist.nl hebben hier last van, mail komt soms pas uren later binnen dus de reactie tijd is niet zoals van ons verwacht.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het oplossen van het probleem en hopen we zo spoedig mogelijk weer mails binnen te kunnen krijgen.

Degenen die woensdagavond na 19.00 uur ons een mail hebben gestuurd verzoeken wij vriendelijk deze later, wanneer de storing is verholpen, nogmaals toe te sturen.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

2012 uitdagingen

De eurozone zit in zwaar weer. Ondernemers roepen de politiek leiders op om snel en adequaat te handelen. Bondskanselier Merkel geeft aan dat we nog jaren met deze euro crisis te maken zullen hebben.

De kerk heeft ook te maken met ingrijpende keuzes als het gaat om financiën. Het is van een andere omvang en soort als de eurocrisis. Maar toch.  Voor 2012 en de komende jaren kunnen we niet doorgaan met het uitgaven patroon zoals we al enkele decennia gewend zijn.

De kerk doet heel veel. De Unie organiseert enorm veel activiteiten en evenementen. En gelukkig zijn er veel leden die hun Heer en de kerk een warm (financieel) hart toedragen.  Maar er zal daarin balans gevonden moeten worden.  In de eerste plaats door voor de begroting 2012 de tering naar de nering te zetten. We kunnen nu eenmaal niet meer uitgeven dan er binnenkomt. 

In de tweede plaats door te geloven dat er meer mogelijkheden zijn t.a.v. de inkomsten.  Natuurlijk willen meer leden en vrienden van de kerk hun tienden en gaven aan God en de kerk afdragen. Het is een geweldige zegen voor allen: voor hen die geven en Hij die ontvangt. Is het mogelijk dat er in 2012 meer leden en bezoekers de tienden aan de Heer zullen afdragen?

En nog iets waar we als unie helder over moeten blijven communiceren: het preekrooster. Het is wordt (bijna) onmogelijk om de kwaliteit van de erediensten op sabbatmorgen – als het gaat om de sprekers – nog langer te garanderen. Er zijn nu eenmaal meer plaatsen van samenkomst dan er prekers zijn. En we mogen niet van de lekenspekers verwachten dat zij continu in de weer zijn. 

Is het mogelijk dat gemeenten eens in het kwartaal regiodiensten kunnen organiseren? Daardoor zijn er minder sprekers nodig.

Is het mogelijk dat de erediensten op andere tijdstippen plaatsvinden dan het geëigende van 11 uur op sabbatmorgen?  Zodat een spreker op een sabbat op meer dan één plaats kan preken? Zijn er af en toe liturgische diensten denkbaar waarbij het gesproken woord geen hoofdrol speelt? 

Is er bereidheid om gebruik te maken van de nieuwe technische zegeningen?  Een preek via DVD of via live-stream, waardoor de preek op één plek door meerdere gemeenten tegelijkertijd gevolgd kan worden.

Het zijn deze twee onderwerpen (trouw aan de Heer, ook in onze financiën en de kwaliteit van onze erediensten) die wat mij betreft dé prioriteiten zijn voor 2012. Wij allen – leden en leiders – zullen hierover intensief met elkaar in gesprek moeten gaan. Anders mist de kerk de boot en de opdracht van onze Heer om Zijn Koninkrijk goed te vertolken in deze tijd.

counter statistics
.