Gebedsweek voor 2011 loopt van 5 tot en met 12 november 2011.

We zullen ons samen concentreren op het hart van het adventisme: Gods reddende genade. In alle overdenkingen exploreren we het hemelse heiligdom als een plaats waar deze reddende genade voor ons beschikbaar kwam en komt. De boodschap van het heiligdom is geen theologische verhandeling, maar een persoonlijke pelgrimage waardoor we Gods genade ontdekken en ons eigen maken.

We mogen erop vertrouwen dat we, ook als we diep in de put zitten, altijd hulp kunnen vinden bij onze Middelaar in het hemelse heiligdom. Die boodschap moet een positieve impact hebben op ons leven, omdat we ons bevinden in de aanwezigheid van een liefhebbende en vergevende God

Laten we in eerbied God zoeken en vragen dat Hij in ons en in onze gemeente leeft. Dat de zin en het plezier van leven van ons gemeenteleven mag ‘afspatten.’  Dat de energie en de kracht om te kunnen leven te vinden is in de gemeente.

Een te hoog ideaal? Misschien, maar als we geloven dat God bij mensen wil wonen, dan is het mogelijk. Want God wil het. Wilt u het ook?

Volwassenen

Kinderen

Week of prayer Introduction
Week of prayer First Sabbath
Week of prayer Sunday
Week of prayer Monday
Week of prayer Tuesday
Week of prayer Wednesday
Week of prayer Thursday
Week of prayer Friday
Week of prayer Second Sabbath

Delen:

boek

Plaats een reactie