Levendige Seniorendag

Op zaterag (sabbat) 15 oktober ’11  vond de zesde Seniorendag plaats. Ruim  250 leden en vrienden van de adventkerk (in de leeftijd boven de 55 jaar) waren naar Vianen gekomen om te genieten van een mooi programma.

De muziek van Peter Dingemanse en Invocation (Plus) kon op veel waardering rekening. Zo ook het middag programma van ds. Henk van Rijn (historische achtergronden) en de preken van ds. Wim Altink (ochtend) en ds. Jacob Engelgeer (vesper).  Het geheel maakte een levendige indruk: er werd goed gelachen afgewisseld met serieuze aandacht. Het thema van de dag was “Vanwaar, waartoe, waarheen?” naar het gelijknamige boek van ds. F. Voorthuis (eerste druk 1938).
De Seniorendag van de Adventkerk in Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door de Senioren werkgroep o.l.v. dhr Nikki Manot.

Doopfestival Rotterdam

Op zaterdag 15 oktober 2011 werden in Rotterdam 43 mensen gedoopt. Dit doopfeest is een rechtstreeks gevolg van de intensieve evangelisatie campagne die de afgelopen drie weken door ds. Clive Dottin (Trinidad) werd geleid.

Deze evangelisatie actie is het initiatief geweest van de adventgemeente Rotterdam Internationaal (voorheen Rotterdam Crooswijk).  Naast de plaatselijke predikant, ds. Stennett Ross, gaven collega predikanten uit de regio ondersteuning. De vertaling van de evangelist werd verzorgd door ds. Hans Ponte en mw. Guiséle Berkel (proponent te Rotterdam).

Internetperikelen

De website van de Nederlandse unie (en de subdomeinen) en het e-mailverkeer naar adressen die eindigen op @adventist.nl hebben enkele dagen plat gelegen.

Wij betreuren ten zeerste dat vorige week de servers die gehost zijn bij een externe partij een ernstige verstoring hebben gehad.
Zo erg dat de data niet in alle gevallen meer terug te zetten was.

Dit heeft geresulteerd in het feit dat ALLE data (21 Gb) moest worden verplaatst naar een geheel andere nieuwe domein server. Naast de nodige problemen met diverse (sub)websites kan zijn dat er e-mails verloren zijn gegaan.

Mocht je dus geen antwoord hebben gekregen, of een bestelling hebben geë-maild, dan is het raadzaam om e-mails die tussen 6 en 13 oktober naar deze adressen verzonden zijn nog een keertje in te sturen.

Bij dezen bieden wij u onze welgemeende excuses aan.
Mochten er nog vragen zijn dan verstuur dan een mail aan: psmetsers@adventist.nl