Op zondag 9 oktober hebben de ruim 300 leden van het bestuur van de Generale Conferentie bij meerderheid van stemmen besloten dat de Midden Oosten Unie rechtstreeks onder de Generale Conferentie komt te vallen. Hiermee wil de GC inzetten op evangelisatie onder de moslims.

 

De Trans Europese Divisie (waar de Nederlandse Unie deel van uitmaakt) verliest daardoor één van haar grootste unies. Tevens zal de TED de Pakistaanse Unie over moeten dragen aan een nabijgelegen divisie in Azië.

 Tenslotte werd besloten dat tevens Israel rechtstreeks onder het gezag van de GC komt en eveneens de TED zal verlaten. Een motie van Frensly Panneflek, een afgevaardigde uit Nederland, om een besluit over Israel apart te nemen van de overige ‘grenscorrecties’ haalde het niet.

 De wereldvoorzitter, ds. Ted Wilson, herhaalde dat deze besluitvorming geen motie van wantrouwen is richting de TED, maar dat de GC de evangelisatie kanalen richting de moslimwereld en Israel wil bundelen. De leiders van de GC spraken waardering uit voor de inzet van de TED voor het Midden Oosten en Pakistan. Het ledental van de TED, dat zich nu volledig kan gaan richten op een aantal Europese landen, daalt hiermee van 120.000 naar ongeveer 70.000 leden.

“Er was een redelijke consensus in onze vergadering om deze veranderingen door te voeren; er was echter een ontevredenheid waar te nemen hoe dit proces tot stand was gekomen. Met name over het feit dat besturen van betrokken unies en divisies onvoldoende deelgenoot zijn gemaakt van het besluitvormingsproces” aldus ds. Wim Altink, unievoorzitter.

Het bestuur van de Generale Conferentie bestaat uit een aantal leden, predikanten en alle administratoren van de GC, de dertien divisies en alle unievoorzitters in de wereld. 

Delen:

boek

Plaats een reactie