De lezingen van de komende gebedsweek (05-12 november 2011) brengen naar voren dat God bij ons mensen wil zijn. De naam voor Jezus, Immanuël (God met ons), geeft dat duidelijk aan.

We zullen ons samen concentreren op het hart van het adventisme: Gods reddende genade. In alle overdenkingen exploreren we het hemelse heiligdom als een plaats waar deze reddende genade voor ons beschikbaar kwam en komt. De boodschap van het heiligdom is geen theologische verhandeling, maar een persoonlijke pelgrimage waardoor we Gods genade ontdekken en ons eigen maken.

We mogen erop vertrouwen dat we, ook als we diep in de put zitten, altijd hulp kunnen vinden bij onze Middelaar in het hemelse heiligdom. Die boodschap moet een positieve impact hebben op ons leven, omdat we ons bevinden in de aanwezigheid van een liefhebbende en vergevende God

Laten we in eerbied God zoeken en vragen dat Hij in ons en in onze gemeente leeft. Dat de zin en het plezier van leven van ons gemeenteleven mag ‘afspatten.’  Dat de energie en de kracht om te kunnen leven te vinden is in de gemeente.

Een te hoog ideaal? Misschien, maar als we geloven dat God bij mensen wil wonen, dan is het mogelijk. Want God wil het. Wilt u het ook?

Delen:

boek

Plaats een reactie