Afscheidsreceptie Piet Gude

Woensdag 28 september jl. nam Piet Gude tijdens een bijzonder druk bezocht receptie in het Vormingscentrum van Oud Zandbergen afscheid van zijn werk voor de Nederlandse Unie. 

Piet Gude, die reeds vorig jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, heeft de afgelopen 7 jaar zich ingezet voor het beheer en de ontwikkeling van het onroerend goed van de kerk. In de speeches van Wim Altink, Frans Davelaar en Bert Nab (Doetinchem) werd hij niet alleen geroemd om zijn vakkundige leiding op het gebied van het onroerend goed maar ook om zijn persoonlijke benadering. Piet heeft een groot netwerk weten op te bouwen om zo de kerk meer in beeld te brengen en mensen de weg te wijzen naar het Koninkrijk. Voordat hij zijn taak bij de Nederlandse Unie aanvatte heeft hij 25 jaar als predikant de kerk gediend.

Vele relaties, van zowel binnen als buiten de kerk, kwamen Piet en zijn vrouw Marjan de hand schudden en hen een plezierige toekomst wensen. Alhoewel zijn werk voor de unie erop zit, blijft Piet actief. Zo zal hij één bouwproject voor de kerk blijven behartigen: een nieuwe gebouw voor de fusiegemeente Arnhem/Nijmegen. Bovendien blijft hij voorzitter van het schoolbestuur van de CBS Oud Zandbergen. Daarnaast zal hij zijn persoonlijk netwerk onderhouden en hier en daar zakelijke adviezen verstrekken. Tevens zal hij zich in blijven zetten voor de verkondiging van Gods Woord.

Piet introduceerde tijdens de receptie Joris van der Ploeg, die Piet’s taken bij de unie zal overnemen.

Film de Schepping

De stafmedewerkers van de Nederlandse Unie hebben met belangstelling kennis genomen van de film  “De Schepping – de aarde is getuige”. Deze film is door een Adventist in Duitsland (Henry Stober) gemaakt.  De film getuigt van het feit dat God de Schepper is van hemel en aarde en de film mag zich verheugen in een grote belangstelling.

De Generale Conferentie heeft het plan opgevat om deze film wereldwijd bekendheid te geven. Tijdens de jaarvergadering van de Generale Conferentie van 7-12 oktober a.s. zal daar meer duidelijkheid over worden gegeven. Ds. Wim Altink, unievoorzitter, zal deze vergadering in Washington bijwonen. De Nederlandse Unie wil meewerken aan dit voorgekomen plan van de wereldkerk. Na de vergadering van de wereldkerk in oktober zal de Nederlandse Unie verder informatie geven over de voortgang.

counter statistics
.